Anafilaktik şokta anestezi yönetimi: olgu sunumu

Echinococcus granulosus’un neden olduğu hepatik hidatik kist hala dünyanın birçok yerinde endemiktir ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde bir sağlık problemidir. Hidatik kist genellikle karaciğerde görülür.

Tedavide medikal ve cerrahi yöntemler kullanılmakta olup, kistin cerrahi eksizyonu sık başvurulan bir yöntemdir. Operasyon sırasında gelişebilecek en ciddi komplikasyonlardan biri anaflaktik reaksiyondur. Bu vaka takdiminde intraoperatif rüptüre olmamış karaciğer kist hidatiğinin neden olduğu anafilaktik şokta anestezi yönetimi sunmayı amaçladık.

Dr. Veli Fahri PEHLİVAN, Dr. Mahmut Alp KARAHAN Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

 

OLGU SUNUMU

Karaciğer kist hidatiği nedeniyle operasyonu planlanan 32 yaşında ve 50 kg ağırlığında kadın hastanın uzun süredir yemek sonrası karın ağrısı olduğunu tarif etmesi sonrası çekilen batın bilgisayarlı tomografisinde, Karaciğer segment 2 lokalizasyonunda yaklaşık 86 mm çapında Kisthidatik poşu, segment 7 de evre 2-3 kisthidatik ile segment 4’dan 8’e doğru uzanan evre 1 kist hidatik ile uyumlu görünümler saptanması üzerine karaciğer kist hidatiği tanısı kondu ve operasyona karar verildi (şekil 1). Ameliyathane odasına alınan hastaya rutin monitörisazyon uygulandı.

Başlangıç kan basıncı; 115/55 mmHg, kalp atım hızı (KAH)78/dk, SpO2 %99 olarak kaydedildi. Anestezi indüksiyonu 2 mg midazolam, 2 mg/kg propofol, 0.6 mg/kg rokuronyum bromür ile 1.5 mcg/kg fentanil yapıldı. Anestezi idamesi % 8 desfluran ve % 50-50 O2/Hava ile sağlandı.

Anestezi 30 dk boyunca sorunsuz seyretti, bu sürenin sonunda dakikadaki KAH başlangıç değerlerine göre yükselmeye başladı ve bunu takiben Sistolik Arter Basıncı alınamadı. KAH 130 ’lara kadar yükseldi. Hastanın baş, boyun ve gövde cildinde sıcaklık artışı ve yaygın hiperemi oluştuğu görüldü. Olayın kist içeriğine bağlı gelişen anaflaktoid reaksiyon olabileceği düşünülerek, operasyona ara verildi. Hastanın sağ radial arterine kateter takılarak monitörize edildi. Hasta trendelenburg pozisyonuna alındı ve  anestezik ajanlar kesilerek %100 oksijen ile kontrollü ventilasyon sağlandı. Epinefrin 1 mg, metilprednizolon 250 mg ve ranitidin 50 mg intravenöz olarak yapıldı. İlave damar yolları açılarak hızlı bir şekilde kolloid ve kristalloid infüzyonu yapıldı. 15 dk içinde tedaviye cevap alındı.

Operasyon anestezi indüksiyonundan yaklaşık 180 dk  sonra sona erdi. Hasta entübe halde yoğun bakım ünitesine alındı. Üç saatlik yoğun bakım takibi sonrası hasta ekstübe edildi.

 

TARTIŞMA

Karaciğer Batın Tomografisinde Kist Hidatik Görünümü

Karaciğer kist hidatiği vakalarında ameliyat esnasında kist içeriğinin dolaşıma karışması veya skoleksleri öldürmek için kullanılan solusyonların da anaflaktik reaksiyona neden oluşabileceği bildirilmiştir.

Ancak Tüm ihtiyati tedbirlere ve kist hidatik rüptürü olmamasına veya kistin dolaşımına veya çevreleyen dokulara dökülmemesine rağmen anaflaksinin ortaya çıkabileceği ile ilgili yayınlarda mevcuttur.

Kist hidatik nedeni ile ameliyat edilecek hastalarda anafilaksi gelişebileceğinin akılda tutulması ve bu konuda hazırlıklı olunması sayesinde mortalite ve morbiditenin ciddi oranda azaltılacağı kanısındayız.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı