Çocukluk çağında görülen enürezis nokturnanın konstipasyon ile ilişkisi

Çocukluk çağında görülen enürezis nokturnanın konstipasyon ile ilişkisi

Dr. Serhan ÇİMEN1, Dr. Murat DURSUN1 S.B. Malatya Eğitime ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

GİRİŞ

Enürezis nokturna beş yaş ve üzeri çocuklarda uyku esnasında idrar kaçırma olarak tanımlanır ve bu durum çocuklarda en sık rastlanan ürolojik yakınmalardan biridir. Etyolojisinde genetik yatkınlık, psikolojik etkenler, detrüsör instabilitesi, azalmış fonksiyonel mesane kapasitesi, ve uyku bozuklukları gibi birçok faktör rol oynamaktadır.

Son yıllarda enürezisinde içerisinde bulunduğu disfonksiyonel eliminasyon sendromu tanımlanmıştır. Enüresiz tanılı çocuk yaş grubunda konstipasyon oranı ve günlük miksiyon sayıları normalden daha yüksek bulunmuştur. Çalışmamızda enürezis noktürna bulunan çocuklarda eşlik eden konstipasyon sıklığının incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem

Çalışmaya Ocak 2015- Ocak 2017 tarihleri arasında kliniğimize enürezis noktürna nedeniyle başvuran 332 hasta dahil edildi. Çocukların kendisinden ya da ailesinden konstipasyon yakınmalarının olup olmadığı soruldu ve defekasyon sıklıkları değerlendirildi.

BULGULAR

Bu hastaların 116’i (% 34,9) kız 216’i (% 65,1) erkekti. Yaş ortalaması 7,6 (5-16) idi. Enürezis noktürna ile birlikte kronik konstipasyon 89 (% 26,8) çocukta mevcuttu. Kronik konstipasyonu olan çocukların 72 sinde aile öyküsünde kronik konstipasyon ve çocukluk  döneminde enürezis öyküsü olduğu tespit edildi.

SONUÇ

Enüresiz ile başvuran çocuk hastalarda konstipasyon ve diğer gastrointestinal sistem yakınmalarının yüksek oranda semptomlara eşlik ettiği tespit edilmiştir. Enüresiz ile başvuran çocuk hastaların gastrointestinel sistem yakınmlarının değerlendirilmesi gerek hastalığın takibinde gerekse tedavinin başarısında öenmli olduğunu düşünmekteyiz.

Enürezis şikayeti ile başvuran çocuk hastalarda konstipasyon başta olmak üzere gastrointestinal sistem yakınmalarının alınan öykülerde sorgulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı