Vücut kitle indeksinizi hesaplayın

Preeklampsi ve eklampsi

Preeklampsi, proteinüri ile gebelik kaynaklı hipertansiyon iken eklampsi konvulsif nöbetlerle karakterizedir.

Preeklampsi ve eklampsi

15 Nisan 2020 Çarşamba

Preeklampsi, genellikle ilk doğan ve önceden hipertansiyonu veya vasküler hastalığı olan hamile kadınların yüzde 3 ila 7'sinde görülür.
 
Preeklampsi ve eklampsi gebeliğin 20. haftası ile doğumdan sonraki 1. haftanın sonu arasında ortaya çıkar.
 
Tedavi edilmeyen preeklampsi tipik olarak farklı bir süre boyunca gizlenir ve daha sonra hızla eklampsiye ilerler.
 
Eklampsi, preeklampsili 200 hastanın 1'inde gelişir ve tedavi edilmezse genellikle öldürücüdür.
 
HELLP sendromu (hemoliz, yüksek karaciğer enzimleri, trombosit sayısının azalması) hafif preeklampsili hastalarda ortaya çıkabilecek önemli bir komplikasyondur.
 
Tanı klinik tabloya dayanarak ve laboratuvar testleri (CCS, idrar muayenesi, elektrolit seviyesi, protrombin zamanı, karaciğer testleri, kısmi tromboplastin zamanı, serum üre ve kreatinin) kullanılarak yapılır. Tedavi hastalık derecesine ve hamilelik haftasına göre ayarlanır.


Sosyal Medyada Paylaş


İlgili Makaleler