Vücut kitle indeksinizi hesaplayın

Pankreas nakli

Pankreas nakli, pankreas artık insülin üretemeyen diyabetli kişilerde yapılır. Uzun bir karın insizyonu ve total anestezi gerektiren karmaşık bir ameliyattır. Alıcının pankreas çıkarılmaz. Ameliyat ortalama 3 saat sürer ve hastanede yatış süresi 1 ila 3 haftadır.

Pankreas nakli

18 Nisan 2020 Cumartesi

Nakilden sonra diyabetli kişilerin yüzde 80'inden fazlasında normal kan şekeri seviyeleri vardır, bu nedenle insülin tedavisine artık gerek yoktur, ancak immünosüpresan tedaviye, tüm enfeksiyon riskleri ve immünosupresyonla ortaya çıkan diğer yan etkilerle ihtiyaç duyulur. İnsülin enjeksiyonları diyabet tedavisinde güvenli ve etkili olduğundan, pankreas nakli sadece yaşamı tehdit eden düşük kan şekerine sahip olanlar ve böbrek nakline ihtiyaç duyanlar gibi belirli durumlarda yapılır.
 

Pankreas adacık nakli

Pankreastaki insülin üreten hücrelere Pankreas adacıkları denir. Bu hücreler ölen bir donörün pankreasından ayrılabilir ve karaciğere giden alıcı damar içine enjekte edilebilir. Enjekte edilen Pankreasadacıkları, insülin ürettikleri karaciğerin küçük kan damarlarında bulunur. Bazen bu tür hücrelerin iki veya üç infüzyonu gerekebilir.
 
Bazı insanlar için, kronik pankreatit gibi pankreas bozuklukları nedeniyle pankreas çıkarılmalıdır. Bu insanlar daha önce olmasalar bile diyabetik hale gelirler. Pankreas çıkarıldıktan sonra doktor Pankreas adacıklarını toplayabilir ve vücuda geri gönderebilir (otolog transplant). Bu gibi durumlarda, kendi hücreleri immünosupresyon gerekli değildir. 
 
Pankreas adacık nakli, tüm pankreas naklinden daha basit ve daha güvenlidir. Pankreas hücreleri alan insanların yaklaşık yüzde 75'i artık insüline bağımlı değildir. Süreç ümit verici olmasına rağmen, hala uzun süren sonuçlar beklemektedir.
 
Son Güncelleme: 11/08/2019


Sosyal Medyada Paylaş


İlgili Makaleler

Kalp kusurları nedir?
Kalp kusurları nedir?

Kalp kusurları genellikle doğuştandır. İyi huylu olabilirler ve tedavi gerektirmezler. Bazı