Vücut kitle indeksinizi hesaplayın

Aktinik keratoz tanısı

Aktinik keratoz tanısı klinik tabloya ve gerekirse histolojik muayeneye dayanarak yapılır.

Aktinik keratoz tanısı

24 Nisan 2020 Cuma

Aktinik keratoz tanısı  Histolojik olarak hipertrofik, atrofik ve bovenoid tiplerde aktinik keratoz gözlenir. Önemli değişiklikler parahyperkeratoz, bazal tabaka keratinosit pleomorfizmi, dissetotik keratinositlerin görünümü, güneş elastozu ve subepidermal infiltrattır.
 
Histolojik inceleme için deri biyopsisi yapılır. Cilt biyopsisi sırasında doktorunuz laboratuvarda analiz için cildinizin küçük bir örneğini alır.


Sosyal Medyada Paylaş


İlgili Makaleler