Vücut kitle indeksinizi hesaplayın

Aktinik keratoz tedavisi

Aktinik keratoz değişmeden kalabilir, spontan olarak geri çekilebilir veya invaziv skuamöz hücreli karsinom (planoselüler karsinom) ilerleyebilir.

Aktinik keratoz tedavisi

24 Nisan 2020 Cuma

Bazı aktinik keratoza ne olacağını tahmin etmek imkansızdır. Herhangi bir aktinik keratozun invaziv skuamöz hücreli karsinomda ilerleme riski düşük olmakla birlikte, yaklaşık yüzde 10'unda, hastanın birçok lezyonu varsa, kansere ilerleme riski önemli hale gelir.
 
Ayrıca aktinik keratozların, skuamöz hücreli karsinom ve lentigo malignitesi de dahil olmak üzere daha ciddi cilt malignitelerinden klinik olarak farklı olmadığı da belirtilmelidir. 
 
Genel olarak, aktinik keratozun tedavisi iyi tolere edilir ve basittir. Uygun tedavi genellikle mevcut lezyonların sayısına ve tedavinin etkinliğine göre seçilir. Tabii ki, lezyonların kalıcılığı, hastanın yaşı, cilt kanseri öyküsü ve tedavinin tolere edilebilirliği de dikkate alınmalıdır.
 
Aktinik keratozun tedavisinde en yaygın olarak sıvı azot tedavisi kullanılır. Diğer tedavi seçenekleri arasında topikal krem-5-florourasil sitostatik, topikal imikuimod krem ​​bazlı immünomodülatör, topikal diklofenak jel, ingenol mebutat jeli, lokal olarak uygulanan fotodinamik tedavi (FDT), delta-aminolevulinik asit, cerrahi eksizyon, elektrokoagülasyon bulunur.
 
Bir çalışmanın sonuçlarının, düşük yağlı diyetlerin aktinik keratoz tedavisini iyileştirdiğini ve yeni aktinik keratoz geliştirme olasılığını azalttığını da belirtmek gerekir.


Sosyal Medyada Paylaş


İlgili Makaleler