Vücut kitle indeksinizi hesaplayın

Özofagus Kanseri Nedir?

Özofagus, farinksten mideye bir ısırık alan değişken şekilli bir kas tüpüdür. Özofagus ortalama 25 cm uzunluğundadır. Özofagusun içi (boşluğu), mide mukozasından farklı olan ve gastrik asit ile sık temas için tasarlanmamış mukoza ile kaplıdır.

Özofagus Kanseri Nedir?

24 Nisan 2020 Cuma

Özofagus kanseri, özofagusta gelişen malign bir tümördür. Genel olarak, malign özofagus tümörleri sindirim sistemindeki malignite insidansında üçüncü sırada yer alır. 
 
Hastalık erkeklerde, 60 yaş üstü kişilerde ve sosyoekonomik durumu düşük olanlarda daha sık görülür.
 
Malign özofagus tümörleri birincil veya metastatik olabilir. En yaygın olanları primer epitelyal tümörlerdir: planokelüler (skuamöz) karsinom ve adenokarsinom. Primer epitelyal olmayan tümörler (lenfomalar ve sarkomlar) ve bazı metastatik tümörler nadiren bulunur. Metastatik tümörler özofagus tümörlerinin yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturur. Melanom ve meme kanseri en sık yemek borusuna metastaz yapar.
 
Planoselüler özofagus karsinomu en sık yemek borusunun üst üçte ikisinde görülürken, özofagus adenokarsinomu yemek borusunun alt üçte birinde görülür.
 
Planoselüler özofagus kanseri, özofagusu kaplayan yassı hücrelerde görülür ve özofagus adenokarsinomu genellikle alt özofagusun glandüler dokusunda gelişir.
 
Aksi takdirde, özofagus adenokarsinomu insidansı artar ve vakaların yaklaşık yüzde 50'sinde görülür. Özofagus adenokarsinomlarının çoğu, kronik gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) ve reflü özofajitinden kaynaklanan Barrett özofagusundan gelişir.
 

Özofagus kanseri hakkında diğer makaleler


Sosyal Medyada Paylaş


İlgili Makaleler