Vücut kitle indeksinizi hesaplayın

Divertiküler hastalık komplikasyonları

Divertikülozun en sık görülen komplikasyonları akut inflamasyon (divertikülit) , kanama, bağırsak perforasyonu, darlık, bağırsak tıkanıklığı ve fistül oluşumudur. Kolon perforasyonu peritonite veya karın içi apse oluşumuna yol açabilir.

Divertiküler hastalık komplikasyonları

26 Nisan 2020 Pazar

Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar kullanan hastalarda divertiküler hastalık komplikasyonlarının daha yaygın olduğu belirtilmelidir. Ayrıca, bir divertikülit atağından sonra, bir yıl içinde divertikülitin tekrarlama olasılığının yüzde 3 olduğu belirtilmelidir. 10 ila 30 yıl boyunca, hastaların yaklaşık yüzde 5'inde perforasyon, tıkanma veya kanama gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.
 
Divertiküler hastalık tanısı
 
Tanı öykü ve fizik muayeneye ve komplikasyon durumunda laboratuvar bulgularına dayanır. Komplike olmayan divertikül için, çift kontrastlı irrigografi kolonoskopiden daha üstündür ve özellikle komplikasyonlar durumunda ultrason tanısı ve bilgisayarlı tomografi (BT) giderek daha fazla kullanılmaktadır.
 
Akut divertikülitli hastalarda kolon perforasyonu ve daha sonraki peritonit riskini önlemek için kolonoskopinin önerilmediği unutulmamalıdır.
 
Divertiküler hastalığın tedavisi
 
Asemptomatik divertikül taşıyıcıların obezite durumunda kilo vermeleri, meyveler, sebzeler ve kepek gibi lif bakımından zengin gıdalar yemeleri ve alkol, kafein ve tahriş edici maddelerden kaçınmaları tavsiye edilir.
 
Komplike olmayan divertiküloz için nadiren cerrahi gereklidir. Fistüller genellikle kolonun rezeksiyonu ve fistülün stoma ile veya stoma olmadan eksizyonu ile tedavi edilir.


Sosyal Medyada Paylaş


İlgili Makaleler

Filaryaz nedir?
Filaryaz nedir?

Filaryaz, filaryal solucanların neden olduğu bulaşıcı bir enfeksiyondur. Bu hastalık,

Wilson Hastalığı nedir
Wilson Hastalığı nedir

Wilson hastalığı veya hepatolentiküler dejenerasyon, vücutta bakır zehirlenmesine neden olan