Vücut kitle indeksinizi hesaplayın

Yeşil Reçeteyle Verilen ilaçların listesi

Yeşil Reçeteyle Verilmesi Gereken İlaçların Listesi... Eczaneden alınmaları belli kurallara bağlı olan ilaçların hangilerinin yeşil reçete ile alınabileceğine Sağlık Bakanlığı tarafından karar veriliyor..

Yeşil Reçeteyle Verilen ilaçların listesi

30 Kasım 2019 Cumartesi

YEŞİL REÇETEYE TABİ İLAÇLAR
 
Yeşil Reçeteye Tabi ilaçların tüm formlarının (ampul, tablet, damla formları da dahil) reçetelendirilmesinde her bir yeşil reçeteye aynı etkin maddeyi içeren ilaçlardan en fazla 2 (iki) kutu yazılabiliniyor.. Ancak bu miktarın üstündeki ilaçların reçetelendirilmelerinde ilgili tek uzman hekim raporu gereklidir.
 
*“Pregabalin Etkin Maddesini İçeren İlaçlar”ın İlaç Kullanım Raporu olmadan reçete edilmek istenmesi durumunda, söz konusu ilaçlar sadece Onaylı Kısa Ürün Bilgilerinde belirtilen terapötik
endikasyonları dahilindeki ilgili uzman hekimler tarafından reçete edilebiliniyor..
 

AKINETON 2 MG 100 TABLET biperiden

AKINETON 5 MG/ML ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 ML X 5 AMPUL biperiden
 
ALYSE 150 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
ALYSE 25 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
ALYSE 300 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
ALYSE 75 MG 14 KAPSUL pregabalin
 
ALYSE 75 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
ANSIOX 0,5 MG 30 TABLET alprazolam
 
ANSIOX 1 MG 50 TABLET alprazolam
 
APO-ALPRAZ 1 MG 50 TABLET alprazolam
 
AS-ALPRALAM 1 MG 50 TABLET alprazolam
 
ATIVAN EXPIDET 1 MG 20 TABLET lorazepam
 
ATIVAN EXPIDET 2,5 MG 20 TABLET lorazepam
 
CODEFEN 50/50 MG 30 EFERVESAN TABLET diclofenac,combinations
 
CONTRAMAL 100 MG 10 ML DAMLA tramadol
 
CONTRAMAL 100 MG 5 AMPUL tramadol
 
CONTRAMAL 50 MG 20 KAPSUL tramadol
 
CONTRAMAL RETARD 100 MG 30 TABLET tramadol
 
DALIZOM 15 MG/3 ML IM/IV REKTAL ENJ. COZELTI ICEREN 5 AMPUL midazolam
 
DALIZOM 5 MG/5 ML IM/IV REKTAL ENJ. COZELTI ICEREN 5 AMPUL midazolam
 
DALIZOM 50 MG/10 ML IM/IV REKTAL ENJ. COZELTI ICEREN 5 AMPUL midazolam
 
DEMIZOLAM 15 MG/3 ML IM/IV ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN 5 AMPUL midazolam
 
DEMIZOLAM 5 MG/5 ML IV/IM ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN 5 AMPUL midazolam
 
DIAPAM 10 MG 10 AMPUL diazepam
 
DIAPAM 10 MG 2MLX100 AMPUL diazepam
 
DIAZEM 10 MG 10 AMPUL diazepam
 
DIAZEM 10 MG 25 KAPSUL diazepam
 
DIAZEM 2 MG 25 KAPSUL diazepam
 
DIAZEM 5 MG 25 KAPSUL diazepam
 
DIAZEPAM DESITIN 5 MG 5 REKTAL TUP diazepam
 
DIAZEPAM DESITIN REC 10 MG 5 REKTAL TUP diazepam
 
DORMICUM 15 MG/3ML 5 AMPUL midazolam
 
DORMICUM 5 MG/5 ML 10 AMPUL midazolam
 
DORMICUM 50 MG/ 10 ML 5 AMPUL midazolam
 
DUAMOL 325/37,5 30 EFERVESAN TABLET tramadol, combinations
 
EKIPENTAL 0,5 GR 1 FLAKON thiopental
 
EKIPENTAL 1 GR 1 FLAKON thiopental
 
FENOKODIN 20 TABLET combinations
 
FIXDOL 100 MG 30 EFERVESAN TABLET tramadol
 
GALARA 150 MG 28 KAPSUL pregabalin
 
GALARA 150 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
GALARA 300 MG 28 KAPSUL pregabalin
 
GALARA 300 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
GALARA 75 MG 14 KAPSUL pregabalin
 
GALARA 75 MG 28 KAPSUL pregabalin
 
GALARA 75 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
GERICA 150 MG 56 SERT KAPSUL pregabalin
 
GERICA 300 MG 56 SERT KAPSUL pregabalin
 
GERICA 75 MG 14 SERT KAPSUL pregabalin
 
GERICA 75 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
HYPNOMIDATE 2 MG /10 ML 5 AMPUL etomidate
 
IMOVANE 7.5 MG 20 TABLET zopiclone
 
KETALAR 500 MG ENJEKTABL 1 FLAKON ketamine
 
KLIPAKS 5 MG 40 DRAJE clidinium and psycholeptics
 
LIBKOL 50 FILM TABLET
 
Other antispasmodics in
combination with
psycholeptics
 
LIZAN 2 MG 25 KAPSUL diazepam
 
LIZAN 5 MG 25 KAPSUL diazepam
 
LUMINAL 10 TABLET phenobarbital
 
LUMINALETTEN 15 MG 30 TABLET phenobarbital
 
LYPRE 100 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
LYPRE 150 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
LYPRE 225 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
LYPRE 25 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
LYPRE 300 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
LYPRE 50 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
LYPRE 75 MG 14 KAPSUL pregabalin
 
LYPRE 75 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
LYRICA 150 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
LYRICA 225 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
LYRICA 25 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
LYRICA 300 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
LYRICA 75 MG 14 KAPSUL pregabalin
 
MADOL 100 MG/2ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL (5 AMPUL) tramadol
 
MIDOLAM 15 MG/3 ML IM/IV/REKTAL COZELTI ICEREN 5 AMPUL midazolam
 
MIDOLAM 5 MG/1 ML IM/IV/REKTAL COZELTI ICEREN 5 AMPUL midazolam
 
MIDOLAM 50 MG/10 ML IM/IV/REKTAL COZELTI ICEREN 5 AMPUL midazolam
 
MILOZ 15 MG/3ML 5 AMPUL midazolam
 
MILOZ 5 MG/5ML 10 AMPUL midazolam
 
MILOZ 5 MG/5ML IM/IV ENJ. SOL.ICEREN 5 AMPUL midazolam
 
NEOGABA 150 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
NEOGABA 25 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
NEOGABA 300 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
NEOGABA 75 MG 14 KAPSUL pregabalin
 
NEOGABA 75 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
NERVIUM 5 MG 50 TABLET diazepam
 
NEURICA 150 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
NEURICA 25 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
NEURICA 300 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
NEURICA 75 MG 14 KAPSUL pregabalin
 
PADEN 150 MG 56 SERT KAPSUL pregabalin
 
PADEN 300 MG 56 SERT KAPSUL pregabalin
 
PADEN 75 MG 14 SERT KAPSUL pregabalin
 
PAGADIN 150 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
PAGADIN 25 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
PAGADIN 300 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
PAGADIN 75 MG 14 KAPSUL pregabalin
 
PAGAMAX 150 MG 56 SERT JELATIN KAPSUL pregabalin
 
PAGAMAX 25 MG 56 SERT JELATIN KAPSUL pregabalin
 
PAGAMAX 300 MG 56 SERT JELATIN KAPSUL pregabalin
 
PAGAMAX 75 MG 14 SERT JELATIN KAPSUL pregabalin
 
PENTAL 0,5 GR 1 FLAKON thiopental
 
PENTAL 1 GR 1 FLAKON thiopental
 
PERGE 150 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
PERGE 225 MG (56 KAPSUL) pregabalin
 
PERGE 25 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
PERGE 300 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
PERGE 75 MG 14 KAPSUL pregabalin
 
PERGE 75 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
PIREPSIL 150 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
PIREPSIL 25 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
PIREPSIL 300 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
PIREPSIL 75 MG 14 KAPSUL pregabalin
 
PRECOBAL 300 MG /1 MG 60 KAPSUL pregabalin
 
PRECOBAL 150MG /1 MG 60 KAPSUL pregabalin
 
PRECOBAL 75MG /1 MG 60 KAPSUL pregabalin
 
PRELICA 150 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
PRELICA 25 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
PRELICA 300 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
PRELICA 75 MG 14 KAPSUL pregabalin
 
PRELICA 75 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
PREPLUS B12 150/1 MG 60 EFERVESAN TABLET pregabalin + B12 vitamini
 
PREPLUS B12 25/1 MG 60 EFERVESAN TABLET pregabalin+ B12 vitamini
 
PREPLUS B12 75/1 MG 60 EFERVESAN TABLET pregabalin+ B12 vitamini
 
REGAPEN 150 MG 56 KAPSÜL pregabalin
 
REGAPEN 225 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
REGAPEN 25 MG 56 KAPSÜL pregabalin
 
REGAPEN 300 MG 56 KAPSÜL pregabalin
 
REGAPEN 75 MG 14 KAPSÜL pregabalin
 
REGAPEN 75 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
RIVOTRIL 2 MG 30 TABLET clonazepam
 
RIVOTRIL 2,5 MG 1 ML DAMLA clonazepam
 
RIVOTRIL 2,5 MG 10 ML DAMLA clonazepam
 
ROLADOL 100 MG/2 ML 5 AMPUL tramadol
 
ROLADOL 50 MG 10 KAPSUL tramadol
 
ROLADOL 50 MG 20 KAPSUL tramadol
 
SEDOZOLAM 15 MG/3 ML IM/IV/REKTAL ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 3 AMP. midazolam
 
SEDOZOLAM 15 MG/3 ML IM/IV/REKTAL ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMP. midazolam
 
SEDOZOLAM 5 MG/5 ML IM/IV/REKTAL ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 3 AMP. midazolam
 
SEDOZOLAM 5 MG/5 ML IM/IV/REKTAL ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMP. midazolam
 
SNAPLINE 150 MG 56 SERT KAPSUL pregabalin
 
SNAPLINE 300 MG 56 SERT KAPSUL pregabalin
 
SNAPLINE 75 MG 14 SERT KAPSUL pregabalin
 
SPESICOR 25 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
SPESICOR 300 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
STABINA 0,5 MG 30 TABLET alprazolam
 
STABINA 1 MG 30 TABLET alprazolam
 
STABLON 12,5 MG 60 TABLET tianeptine
 
SYMRA 150 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
SYMRA 225 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
SYMRA 25 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
SYMRA 300 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
SYMRA 75 MG 14 KAPSUL pregabalin
 
SYMRA 75 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
TRADOLEX 100 MG/2 ML IM/IV/SC ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL tramadol
 
TRAMADOLOR 100 MG 10 AMPUL tramadol
 
TRAMADOLOR 100 MG 5 AMPUL tramadol
 
TRAMOSEL IV/IM/SC ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 100 MG/2 ML 5 AMP. tramadol
 
TRANXILENE 10 MG 30 KAPSUL potassium clorazepate
 
TRANXILENE 5 MG 30 KAPSUL potassium clorazepate
 
ULTRAMEX 100 MG/2ML ENJ.SOL.ICEREN 5 AMPUL tramadol
 
ULTRAMEX 100 MG/ML ORAL DAMLA tramadol
 
ULTRAMEX 50 MG 10 KAPSÜL tramadol
 
XANAX 0,5 MG 30 TABLET alprazolam
 
XANAX 1 MG 50 TABLET alprazolam
 
ZALDIAR 20 FILM TABLET tramadol, combinations
 
ZENIXA 150 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
ZENIXA 25 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
ZENIXA 300 MG 56 KAPSUL pregabalin
 
ZENIXA 75 MG 14 KAPSUL pregabalin
 
ZOLAMID 15 MG/3 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL midazolam
 
ZOLAMID 5 MG/5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL midazolam
 
ZOLAMID 50 MG/10 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL midazolam
 
Güncelleme Tarihi: 29.11.2019  


Sosyal Medyada Paylaş


İlgili Makaleler