Vücut kitle indeksinizi hesaplayın

İlaç olarak: Sentella nedir?

Bitkisel ürünlerle tedavi, Sentella

 İlaç olarak: Sentella nedir?

04 Eylül 2020 Cuma

BİTKİNİN ADI Latince: Centella asiatica L.
 
İngilizce: Gotu cola, Centella, Asiatic pennywort
 
Türkçe: Sentella
 
Sinonimi (varsa): Centella coriaceae Nannfd., Hydrocotyle lunata Lam.,
 
Trisanthus cochinchinensis Lour.
 
FAMİLYASI Apiaceae
 
KULLANILAN KISMI Toprak üstü kısımları
 

GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR

 
Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılık görülebilir.
 
Yüksek miktarda kullanıldığında kontakt dermatit ve ışığa duyarlılık görülebilir.
 
Cerrahi girişimden 2 hafta önce kullanımı kesilmelidir.
 
Karaciğer hastalığı olanlar kullanmamalıdır.
 
Yeterli veri mevcut olmadığından 18 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmez
 
Yeterli veri mevcut olmadığından hamile ve emziren bayanlarda kullanılması önerilmez
 
Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.
 

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER

Antidiyabetik, antihiperlipidemik ve santral sinir sistemi depresanları ile etkileşir.
 
Hepatotoksik yan etkiye neden olan ilaçlarla birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine olan toksisite artar.
 
LİTERATÜR 1) FFD, 2011
 
2) PDR, 2000
 
3) ESCOP Suppl., 2009
 
4) WebMD


Sosyal Medyada Paylaş


İlgili Makaleler