Vücut kitle indeksinizi hesaplayın

ARİXTRA nedir?

ARİXTRA,Kalp krizi geçirmiş hastalarda oluşmuş tıkanıklığın çözülmesiyle kan akışının yeniden sağlandığıhastalarda kullanılır.

ARİXTRA nedir?

30 Ekim 2020 Cuma

ARİXTRA 2.5 mg/0.5 ml enjeksiyonluk çözelti
 
Deri altına veya damar içine uygulanır.
 
Steril
 
Etkin madde: Her bir 0.5 ml’lik çözelti 2.5 mg fondaparinuks sodyum içerir.
 
Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, enjeksiyonluk su ve hidroklorik asit veya sodyum hidroksit 
 

ARİXTRA nedir?

ARİXTRA etkin madde olarak fondaparinuks içerir. ARİXTRA antirombotik ilaçlar denilen ve pıhtı oluşumunu önleyen bir ilaç grubunun üyesidir.
 
x ARİXTRA, mavi renkli, otomotik güvenlik sistemi olan, tek kullanımlık, 10 adet kullanıma hazır enjektör halindedir. Bu enjektörler içinde berrak ve renksiz çözelti halinde bulunur.
 
ARİXTRA aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:
 
x Aşağıda belirtilen alt uzuvlarla ilgili büyük ortopedik ameliyat geçiren hastalarda toplardamarda pıhtı oluşumunun (tıkanmasının) önlenmesinde:
 
- Kalça kırığında
 
- Kalça ve diz protezinde
 
x Karın cerrahisinde toplardamar tıkanıklığı oluşum riski yüksek hastalarda.
 
x Kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ya da kalp krizi tedavisinde acil invazif (teşhis veya tedavi amaçlı deriye veya vücutta bir açıklığa bir araç sokulmasını gerektiren durum) girişim durumu olmayan hastalarda
 
x Kalp krizi geçirmiş hastalarda oluşmuş tıkanıklığın çözülmesiyle kan akışının yeniden sağlandığıhastalarda kullanılır
 

ARİXTRA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

x Fondaparinuks veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
 
x Aktif bir kanamanız varsa
 
x Kalbin en iç tabakasında bir iltihap durumu söz konusu ise
 
x Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa
 

ARİXTRA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
 
x Yetişkinler
 
Pıhtı oluşumunun önlenmesi:
 
Ortopedik ve karın cerrahisi: Önerilen ARİXTRA dozu, ameliyat sonrası deri altı enjeksiyonla günde bir kez uygulanan 2.5 mg’dır. 
 
İlk doz, cerrahi girişimin sonlanmasını takiben 6 saatten daha erken verilmemelidir. Tedaviye ameliyat sonrası, pıhtı atma riski ortadan kalkıncaya ve genellikle hasta ayağa kalkıp yürüyebilir hale gelene kadar en az 5-9 gün devam edilmelidir.
 
Kalça kırığı cerrahisi geçirmiş hastalarda, ek olarak 24 güne kadar ARİXTRA ile uzatılmış tedavi düşünülmelidir.
 
Kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ya da kalp krizi tedavisinde:
 
Önerilen ARİXTRA dozu, deri altı enjeksiyonla günde 1 kez uygulanan 2.5 mg’dır. Tedavi, tanı konduktan sonra mümkün olduğunca çabuk başlatılmalı ve 8 gün kadar ya da hasta taburcu olana kadar devamettirilmelidir. 
 

ARİXTRA yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi herkeste olmamakla birlikte ARIXTRA yan etkilere neden olabilir.
 
Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;
 
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
 
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 
Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
 
Çok seyrek:10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor


Sosyal Medyada Paylaş


İlgili Makaleler