Vücut kitle indeksinizi hesaplayın

Lornia Şurup Nedir? Lornia yan etkileri

Lornia'nın etkin maddesi sarmaşlk (Hedera helix) olarak isimlendirilen bir bitkiden elde edilmiştir. Bu madde solunum yolları hastalıklarında öksürük tedavisinde ve balgam söktürücü olarak kullanılmaktadır.

Lornia Şurup Nedir? Lornia yan etkileri

01 Kasım 2020 Pazar

Lornia şurup
 
Ağız yoluyla alınır.
 
Etkİn madde: Her 5 mI Şurup, 40 mg sarmaşık (Hedera helix)|aru yaprak ekstresi (a-8:1) içerir. Sarmaşık (Hedera heliğ |aru yaprak ekstresi standart hale getirilerek minimum ohll Hederakozit C içerir.
 
Yardrmcı maddeler: Potasyum sorbat, sodyum beıuoat, fruktoz, propilen glikol, gliserol, povidon, sitrik asit (susuz), kiraz aroması, deiyonize su
 

Lornia nedir?

Lornia, beyaz plastik kapaklı, 100 ml'lik amberrenkli cam şişelerde,5 ml'lik dereceli ölçü kaşığı ile birlikte sunulur. Hafif bulutlu, kahverengi çözeltidir.
 
Lornia'nın etkin maddesi sarmaşlk (Hedera helix) olarak isimlendirilen bir bitkiden elde edilmiştir. Bu madde solunum yolları hastalıklarında öksürük tedavisinde ve balgam söktürücü olarak kullanılmaktadır.
 
Lornia,
 
• Öksürüğün eşlik ettiği akut (kısa süreli) solunum yolu ve kronik (uzun süreli) yangılı (enflamatuvar) bronşiyal hastalıkların tedavisinde belirtilerin giderilmesine yardımcı olarak,
 
•  Erişkinler, adölesanlar (ergenler) ve çocuklarda balgamlı öksürük durumunda balgam söktüücü olarak kullanılır.
 

Lornia''yı, Kullanmaya Başlamadan önce

Lornia'ın bebeklere, çocuklara veya yetişkinlere yönelik olduğuna dair bitgi
 
Solunum semptomlarını kötüleştirmesi nedeniyle 2 yaş altı çocuklarda kullanılmaz.
 
Aşağıdaki durumlarda Lornia'yı kullan mayınız. Lornia'nın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.
 

Aşağıdaki durumlarda Lornia'yı özellikle dikkatli kullanınız:

Mide ülseriniz veya mide iltihabınız (gastrit) varsa
 
"Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınlz."
 
Gebelik
 
Bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza yq da eczacınıza danışınız.
 
Gebe kadınlarda kullanlmlna ilişkin yeterli veri mevcut olmadığından kullanımı tavsiye edilmemekİedir.
 
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
 
Bu nbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız'
 
Lornia'nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden emziren annelerde kullanılmamalıdır.
 

Lornia Olası Yan Etkileri 

Tüm ilaçlar gibi, Lornia'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa Lornia'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 
• Kurdeşen, deri döküntüsü ve nefes darlığı gibi alerjik reaksiyonlar
 
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Lornia'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. 
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: Bulantl, kusma ve ishal gibi mide-bağırsak rahatsızlıkları Bunlar Lornia'nın hafif yan etkileridir.


Sosyal Medyada Paylaş


İlgili Makaleler

Xalfu nedir?
Xalfu nedir?

Farmakokinetik ve klinik güvenlilik verileri esas alındığında, yaşlılar ve böbrek