Vücut kitle indeksinizi hesaplayın

Leviset nedir? Leviset yan etkiler

Leviset, 6 yaşın üzerindeki hastalarda, alerjik rinit (intermittan/persistan veya mevsimsel/perennial) ve kronik idiopatik ürtiker ile ilişkili semptomların giderilmesinde endikedir.

Leviset nedir? Leviset  yan etkiler

02 Kasım 2020 Pazartesi

Leviset5 mg film tablet
 
KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
 
Etkin madde:
 
Her bir film tablette: Levosetirizin dihidroklorür 5 mg
 
Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilen) 63.50 mg 
 

Leviset nedir?

Leviset, 6 yaşın üzerindeki hastalarda, alerjik rinit (intermittan/persistan veya mevsimsel/perennial) ve kronik idiopatik ürtiker ile ilişkili semptomların giderilmesinde endikedir.
 
/uygulama sıklığı ve süresi:
 
6 – 12 yaş arası çocuklarda
 
Önerilen günlük doz 5 mg’dır (1 film tablet).
 
12 yaş ve üzeri ergenler ile yetişkinlerde
 
Önerilen günlük doz 5 mg’dır (1 film tablet).
 
Uygulama şekli:
 
Film kaplı tablet ağızdan alınmalıdır, bir miktar sıvı ile tam olarak yutulmalıdır. Yemeklerle birlikte veya yemeklerden bağımsız olarak alınabilir. Günlük dozun tek bir seferde alınması önerilir.
 
Gebelik dönemi
 
Levosetirizin için gebelikte kullanım ile ilgili klinik veri bulunmamaktadır. Hayvanlarda yapılan çalışmalarda, gebelik, embriyonal/fötal gelişim, doğum ve doğum sonrası gelişim üzerinde doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zararlı etki bildirilmemiştir.
 
Ancak, gebe kadınlarda yeterince çalışma yapılmamıştır. Gebe kadınlara reçetelenirken dikkatli olunmalıdır
 

Leviset  yan etkiler

12-71 yaş grubundaki kadın ve erkeklerde yapılan terapötik çalışmalarda, levosetirizin 5 mg grubundaki hastaların %15.1’inde, plasebo grubundaki hastaların %11.3’ünde en az bir advers ilaç reaksiyonu görülmüştür.
 
Terapötik çalışmalarda, advers olaylara bağlı olarak tedaviyi bırakanların oranı, levosetirizin 5 mg ile %1.0 (9/935); plasebo ile %1.8 (14/771) idi.
 
Levosetirizin ile yapılan klinik çalışmalarda 935 gönüllü, tavsiye edilen 5 mg’lık günlük dozu almıştır. Levosetirizin 5 mg ya da plasebo alan hastalarda elde edilen bu verilerde, % 1 ya da daha fazla oranda (yaygın: ≥1/100, <1/10) aşağıdaki advers ilaç reaksiyon insidansları bildirilmiştir:


Sosyal Medyada Paylaş


İlgili Makaleler