Vücut kitle indeksinizi hesaplayın

Fusix Derma Merhem Yan Etkileri

FUSİX DERMA’ya duyarlı organizmaların oluşturduğu deri enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Bu endikasyonların belli başlı olanları enfekte yanık ve yaralar, impetigo, enfekte ekzema, follikülit, enfekte olan akne, abse, paronişya, sikozis barbae, hidrozadenit ve eritrazmadır

Fusix Derma Merhem Yan Etkileri

05 Kasım 2020 Perşembe

Fusix Derma %2 merhem
 
Etkin madde: Sodyum fusidat 20 mg
 
Yardımcı madde(ler): Setil alkol 4 mg, Susuz lanolin 46 mg
 

Fusix Derma Merhem Nedir?

FUSİX DERMA; stafilokok, streptokok, Corynebacterium minutissimum ve diğer FUSİX DERMA’ya duyarlı organizmaların oluşturduğu deri enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Bu endikasyonların belli başlı olanları enfekte yanık ve yaralar, impetigo, enfekte ekzema, follikülit, enfekte olan akne, abse, paronişya, sikozis barbae, hidrozadenit ve eritrazmadır
 

Uygulama sıklığı ve süresi:

Günde 2-3 kez olmak üzere, lezyonlar üzerine, iyileşme sağlanana kadar uygulanır.
 
Uygulamadan sonra üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir.
 
Uygulama şekli:
 
Cilt yüzeyine haricen uygulanır.
 

Fusix Derma Merhem Yan Etkileri

Gözde irritasyona neden olabileceğinden göze kaçmamasına özen gösterilmelidir. Bütün diğer topikal kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli ve sık sık uygulama, kontakt duyarlılık riskini ve antibiyotiğe karşı direnç gelişmesini artırabilir.
 
İçeriğindeki setil alkol ve susuz lanolin nedeniyle lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.
 
Gebelik dönemi
 
FUSİX DERMA’nın gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirmek koşulu ile kullanılmalıdır.
 

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar.
 
Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; eposta: [email protected]; tel: 0800 314 0008; faks: 03122183599)
 
Ruhsat Sahibi 
 
Deva Holding A.Ş.
 
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
 
No:1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL
 
Tel: 0212 692 92 92
 
Faks: 0212 697 00 24


Sosyal Medyada Paylaş


İlgili Makaleler