Vücut kitle indeksinizi hesaplayın

Sağlık Bakanlığı Kronik Hastalık Listesi

Sağlık Bakanlığı, E-nabız bölümüne yeni ekleme yaptı. Bakanlık, 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükmünce idari izinli sayılacak

Sağlık Bakanlığı Kronik Hastalık Listesi

13 Kasım 2020 Cuma

1 C00.0 Dış üst dudağın öalign neoplazması
 
2 C00.1 Dış alt dudağın habis neoplazması
 
3 C00.2 Dış dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış
 
4 C00.3 Üst dudağın habis neoplazması, iç taraf
 
5 C00.4 Alt dudağın habis neoplazması, iç taraf
 
6 C00.5 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış, iç taraf
 
7 C00.6 Dudak komissürününhabis neoplazması
 
8 C00.8 Dudağın üst üste binen lezyonu
 
9 C00.9 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış
 
10 C01 Dil kökünün habis neoplazması
 
11 C02.0 Dil dorsal yüzünün habis neoplazması
 
12 C02.1 Dil kenarının habis neoplazması
 
13 C02.2 Dilin ventral yüzünün habis neoplazması
 
14 C02.3 Dilin anterior üçte ikisinin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 
15 C02.4 Lingual tonsilin habis neoplazması
 
16 C02.8 Dilin üst üste binen lezyonunun habis neoplazması
 
17 C02.9 Dilin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
18 C03.0 Üst diş etinin habis neoplazması
 
19 C03.1 Alt diş etinin habis neoplazması
 
20 C03.9 Diş etinin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
21 C04.0 Ağzın anterior tabanının habis neoplazması
 
22 C04.1 Ağız yan duvarının habis neoplazması
 
23 C04.8 Ağız tabanının üst üst binen lezyonu
 
24 C04.9 Ağız tabanının habis neoplazması, tanımlanmamış
 
25 C05.0 Sert damağın habis neoplazması
 
26 C05.1 Yumuşak damağın habis neoplazması
 
27 C05.2 Uvulanın habis neoplazması
 
28 C05.8 Damağın üst üste binen habis lezyonu
 
29 C05.9 Damağın habis neoplazması, tanımlanmamış
 
30 C06.0 Yanak mukozasının habis neoplazması
 
31 C06.1 Ağız vestibülünün habis neoplazması
 
32 C06.2 Retromolar bölgenin habis neoplazması
 
33 C06.8 Ağzın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının üst üste binen habis lezyonu
 
34 C06.9 Ağzın habis neoplazması, tanımlanmamış
 
35 C07 Parotis bezinin habis neoplazması
 
36 C08.0 Submandibüler bezin habis neoplazması
 
37 C08.1 Sublingual bezin habis neoplazması
 
38 C08.8 Majör tükrük bezlerinin üst üste binen habis lezyonu
 
39 C08.9 Majör tükrük bezinin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
40 C09.0 Tonsiller fossanın habis neoplazması
 
41 C09.1 Tonsiller sütun (anterior) (posterior)
 
42 C09.8 Tonsilin üst üste binen habis lezyonu
 
43 C09.9 Tonsilin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
44 C10.0 Vallekulanın habis neoplazması
 
45 C10.1 Epiglot anterior yüzünün habis neoplazması
 
46 C10.2 Orofarenks yan duvarının habis neoplazması
 
47 C10.3 Orofarenks arka duvarının habis neoplazması
 
48 C10.4 Brankiyal yarığın habis neoplazması
 
49 C10.8 Orofarenksin üst üste binen habis lezyonu
 
50 C10.9 Orofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
51 C11.0 Nazofarenks üst duvarının habis neoplazması
 
52 C11.1 Nazofarenks arka duvarının habis neoplazması
 
53 C11.2 Nazofarenks lateral duvarının habis neoplazması
 
54 C11.3 Nazofarenks anterior duvarının habis neoplazması
 
55 C11.8 Nazofarenksin üst üste binen mailgn lezyonu
 
56 C11.9 Nazofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
57 C12 Priform sinüsün habis neoplazması
 
58 C13.0 Postkrikoid bölgenin habis neoplazması
 
59 C13.1 Ariepiglottik katlantının habis neoplazması, hipofarenjiyal taraf
 
60 C13.2 Hipofarenks posterior duvarının habis neoplazması
 
61 C13.8 Hipofarenksin üst üste binen habis lezyonu
 
62 C13.9 Hipofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
63 C14.0 Farenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
64 C14.2 Waldeyer halkasının habis neoplazması
 
65 C14.8 Dudak oral kavite ve farenksin üst üste binen habis lezyonu
 
66 C15.0 Özefagusun servikal kısmının habis neoplazması
 
67 C15.1 Özefagusun torasik kısmının habis neoplazması
 
68 C15.2 Özefagusun abdominal kısmının habis neoplazması
 
69 C15.3 Özefagusun üst üçte birinin habis neoplazması
 
70 C15.4 Özefagusun orta üçte birinin habis neoplazması
 
71 C15.5 Özefagusun alt üçte birinin habis neoplazması
 
72 C15.8 Özefagusun üst üste binen habis lezyonu
 
73 C15.9 Özefagusun habis neoplazması, tanımlanmamış
 
74 C16.0 Kardiyanın habis neoplazması
 
75 C16.1 Mide fundusunun habis neoplazması
 
76 C16.2 Mide cisminin habis neoplazması
 
77 C16.3 Pilorik antrumun habis neoplazması
 
78 C16.4 Pilorun habis neoplazması
 
79 C16.5 Mide küçük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış
 
80 C16.6 Mide büyük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış
 
81 C16.8 Midenin üst üste binen habis lezyonu
 
82 C16.9 Midenin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
83 C17.0 Duodenum habis neoplazması
 
84 C17.1 Jejunum habis neoplazması
 
85 C17.2 İleum habis neoplazması
 
86 C17.3 Meckel divertikülünün habis neoplazması
 
87 C17.8 İnce bağırsağın üst üste binen habis lezyonu
 
88 C17.9 İnce bağırsağın habis neoplazması, tanımlanmamış
 
89 C18.0 Çekumun habis neoplazması
 
90 C18.1 Apandisin habis neoplazması
 
91 C18.2 Asendan kolonun habis neoplazması
 
92 C18.3 Hepatik fleksürün habis neoplazması
 
93 C18.4 Transvers kolonun habis neoplazması
 
94 C18.5 Splenik fleksürün habis neoplazması
 
95 C18.6 Desendan kolonun habis neoplazması
 
96 C18.7 Sigmoid kolonun habis neoplazması
 
97 C18.8 Kolonun üst üste binen habis lezyonu
 
98 C18.9 Kolonun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 
99 C19 Rektosigmoid birleşkenin habis neoplazması
 
 
 
100 C20 Rektumun habis neoplazması
 
101 C21.0 Anüsün habis neoplazması, tanımlanmamış
 
102 C21.1 Anal kanalın habis neoplazması
 
103 C21.2 Kloakojenik bölgenin habis neoplazması
 
104 C21.8 Rektum, anüs ve anal kanalın üst üste binen habis lezyonu
 
105 C22.0 Karaciğer hücreli karsinom
 
106 C22.1 İntrahepatik safra kanalı karsinomu
 
107 C22.2 Hepatoblastom
 
108 C22.3 Karaciğerin anjiyosarkomu
 
109 C22.4 Karaciğerin diğer sarkomları
 
110 C22.7 Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları
 
111 C22.9 Karaciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
112 C23 Safra kesesinin habis neoplazması
 
113 C24.0 Ekstrahepatik safra kanalının habis neoplazması
 
114 C24.1 Ampulla Vater habis neoplazması
 
115 C24.8 Safra yolunun üst üste binen habis lezyonu
 
116 C24.9 Safra yolunun habis neoplazması
 
117 C25.0 Pankreas başının habis neoplazması
 
118 C25.1 Pankreas cisminin habis neoplazması
 
119 C25.2 Pankreas kuyruğunun habis neoplazması
 
120 C25.3 Pankreatik kanalın habis neoplazması
 
121 C25.4 Endokrin pankreasın habis neoplazması
 
122 C25.7 Pankreasın diğer kısımlarının habis neoplazması
 
123 C25.8 Pankreasın üst üste binen lezyonu
 
124 C25.9 Pankreasın habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 
125 C26.0 İntestinal yolun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 
126 C26.1 Dalağın habis neoplazması
 
127 C26.8 Sindirim sisteminin üst üste binen habis lezyonu
 
128 C26.9 Sindirim sistemi içinde yetersiz tanımlanmış yerlerin habis neoplazması
 
129 C30.0 Burun boşluğunun habis neoplazması
 
130 C30.1 Ortakulağın habis neoplazması
 
131 C31.0 Maksiller sinüsün habis neoplazması
 
132 C31.1 Etmoid sinüsün habis neoplazması
 
133 C31.2 Frontal sinüsün habis neoplazması
 
134 C31.3 Sfenoid sinüsün habis neoplazması
 
135 C31.8 Aksesuar sinüslerin üst üste binen habis lezyonu
 
136 C31.9 Aksesuar sinüsün habis neoplazması, tanımlanmamış
 
137 C32.0 Glottisin habis neoplazması
 
138 C32.1 Supraglottisin habis neoplazması
 
139 C32.2 Subglottisin habis neoplazması
 
140 C32.3 Larenjiyal kıkırdağın habis neoplazması
 
141 C32.8 Larenksin üst üste binen habis lezyonu
 
142 C32.9 Larenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
143 C33 Trakeanın habis neoplazması
 
144 C34.0 Ana bronşun habis neoplazması
 
 
 
145 C34.1 Üst lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
 
146 C34.2 Orta lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
 
147 C34.3 Alt lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
 
148 C34.8 Bronş ve akciğerin üst üste binen habis lezyonu
 
149 C34.9 Bronş veya akciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
150 C38.0 Kalbin habis neoplazması
 
151 C38.1 Anterior mediyastenin habis neoplazması
 
152 C38.2 Posterior mediyastenin habis neoplazması
 
153 C38.3 Mediyastenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 
154 C38.4 Plevranın habis neoplazması
 
155 C38.8 Kalp, mediyasten ve plevranın üst üste binen habis lezyonu
 
156 C40.0 Skapula ve üst uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması
 
157 C40.1 Üst uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması
 
158 C40.2 Alt uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması
 
159 C40.3 Alt uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması
 
160 C40.8 Uzuvların kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu
 
161 C40.9 Uzuv kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış
 
162 C41.01 Kranyofasiyal kemiklerin habis neoplazması
 
163 C41.02 Maksillofasiyal kemiklerin habis neoplazması
 
164 C41.1 Mandibula habis neoplazması
 
165 C41.2 Vertebral kolonun habis neoplazması
 
166 C41.3 Kaburgalar, sternum ve klavikulanın habis neoplazması
 
167 C41.4 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması
 
168 C41.8 Kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu
 
169 C41.9 Kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış
 
170 C43.0 Dudağın habis melanomu
 
171 C43.1 Göz kapağının habis melanomu, kantus dahil
 
172 C43.2 Kulak ve dış kulak kanalının habis melanomu
 
173 C43.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis melanomu
 
174 C43.4 Saçlı deri ve boynun habis melanomu
 
175 C43.5 Gövdenin habis melanomu
 
176 C43.6 Üst uzuvun habis melanomu, omuz dahil
 
177 C43.7 Alt uzuvun habis melanomu, kalça dahil
 
178 C43.8 Derinin üst üste binen habis melanomu
 
179 C43.9 Derinin habis melanomu, tanımlanmamış
 
180 C44.0 Dudak derisinin habis neoplazması
 
181 C44.1 Göz kapağı derisinin habis neoplazması, kantus dahil
 
182 C44.2 Kulak ve dış kulak kanalı derisinin habis neoplazması
 
183 C44.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis neoplazması
 
184 C44.4 Saçlı deri ve boyun derisinin habis neoplazması
 
185 C44.5 Gövde derisinin habis neoplazması
 
186 C44.6 Üst uzuv derisinin habis neoplazması, omuz dahil
 
187 C44.7 Alt uzuv derisinin habis neoplazması, kalça dahil
 
188 C44.8 Derinin üst üste binen habis lezyonu
 
189 C44.9 Derinin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
190 C49.5 Pelvis bağ dokusunun ve yumuşak dokusunun habis neoplazması
 
191 C50.0 Meme başı ve areolanın habis neoplazması
 
192 C50.1 Memenin merkezi kısmının habis neoplazması
 
193 C50.2 Memenin üst-iç kadranının habis neoplazması
 
194 C50.3 Memenin alt-iç kadranının habis neoplazması
 
195 C50.4 Memenin üst-dış kadranının habis neoplazması
 
196 C50.5 Memenin alt-dış kadranının habis neoplazması
 
197 C50.6 Memenin aksiller kuyruğunun habis neoplazması
 
198 C50.8 Memenin üst üste binen habis lezyonu
 
199 C50.9 Memenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 
 
200 C51.0 Labium majusun öalign neoplazması
 
201 C51.1 Labium minusun habis neoplazması
 
202 C51.2 Klitorisin habis neoplazması
 
203 C51.8 Vulvanın üst üste binen habis lezyonu
 
204 C51.9 Vulvanın habis neoplazması, tanımlanmamış
 
205 C52 Vajinanın habis neoplazması
 
206 C53.0 Endoserviksin habis neoplazması
 
207 C53.1 Ekzoserviksin habis neoplazması
 
208 C53.8 Serviks uterinin üst üste binen habis lezyonu
 
209 C53.9 Serviks uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
210 C54.0 İstmus uterinin habis neoplazması
 
211 C54.1 Endometriyumun habis neoplazması
 
212 C54.2 Miyometriyumun habis neoplazması
 
213 C54.3 Fundus uterinin habis neoplazması
 
214 C54.8 Korpus uterinin üst üste binen habis lezyonu
 
215 C54.9 Korpus uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
216 C55 Uterusun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 
217 C56 Overin habis neoplazması
 
218 C57.0 Fallop tüpünün habis neoplazması
 
219 C57.1 Geniş ligamentin habis neoplazması
 
220 C57.2 Yuvarlak ligamentin habis neoplazması
 
221 C57.3 Parametriyumun habis neoplazması
 
222 C57.4 Uterin adnekslerinin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
223 C57.7 Diğer tanımlanmış kadın genital organlarının habis neoplazması
 
224 C57.8 Kadın genital organlarının üst üste binen habis lezyonu
 
225 C57.9 Kadın genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış
 
226 C58 Plasentanın habis neoplazması
 
227 C60.0 Sünnet derisinin habis neoplazması
 
228 C60.1 Glans penisin habis neoplazması
 
229 C60.2 Penis cisminin habis neoplazması
 
230 C60.8 Penisin üst üste binen habis lezyonu
 
231 C60.9 Penisin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
232 C61 Prostatın habis neoplazması
 
233 C62.0 İnmemiş testisin habis neoplazması
 
234 C62.1 İnmiş testisin habis neoplazması
 
235 C62.9 Testisin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
236 C63.0 Epididimin habis neoplazması
 
237 C63.1 Spermatik kordun habis neoplazması
 
238 C63.2 Skrotumun habis neoplazması
 
239 C63.7 Diğer tanımlanmış erkek genital organları
 
240 C63.8 Erkek genital organlarının üst üste binen habis lezyonu
 
241 C63.9 Erkek genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış
 
242 C64 Böbreğin habis neoplazması, renal pelvis hariç
 
243 C65 Renal pelvisin habis neoplazması
 
244 C66 Üreterin habis neoplazması
 
245 C67.0 Mesane trigonunun habis neoplazması
 
246 C67.1 Mesane kubbesinin habis neoplazması
 
247 C67.2 Mesane lateral duvarının habis neoplazması
 
248 C67.3 Mesane anterior duvarının habis neoplazması
 
249 C67.4 Mesane posterior duvarının habis neoplazması
 
250 C67.5 Mesane boynunun habis neoplazması
 
251 C67.6 Üreterik orifizin habis neoplazması
 
252 C67.7 Uraküsün habis neoplazması
 
253 C67.8 Mesanenin üst üste binen habis lezyonu
 
254 C67.9 Mesanenin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
255 C68.0 Üretranın habis neoplazması
 
256 C68.1 Paraüretral bezin habis neoplazması
 
257 C68.8 Üriner organların üst üste binen habis lezyonu
 
258 C68.9 Üriner organın habis neoplazması, tanımlanmamış
 
259 C69.0 Konjonktivanın habis neoplazması
 
260 C69.1 Korneanın habis neoplazması
 
261 C69.2 Retinanın habis neoplazması
 
262 C69.3 Koroidin habis neoplazması
 
263 C69.4 Siliyer cismin habis neoplazması
 
264 C69.5 Lakrimal bez ve kanalının habis neoplazması
 
265 C69.6 Orbitanın habis neoplazması
 
266 C69.8 Göz ve adneklerin üst üste binen habis lezyonu
 
267 C69.9 Gözün habis neoplazması, tanımlanmamış
 
268 C71.0 Beynin habis neoplazması, loblar ve ventriküller hariç
 
269 C71.1 Frontal lobun habis neoplazması
 
270 C71.2 Temporal lobun habis neoplazması
 
271 C71.3 Paryetal lobun habis neoplazması
 
272 C71.4 Oksipital lobun habis neoplazması
 
273 C71.5 Serebral ventrikülün habis neoplazması
 
274 C71.6 Serebellumun habis neoplazması
 
275 C71.7 Beyin sapının habis neoplazması
 
276 C71.8 Beynin üst üste binen habis lezyonu
 
277 C71.9 Beynin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
278 C72.0 Spinal kordun habis neoplazması
 
279 C72.1 Kauda ekuinanın habis neoplazması
 
280 C72.2 Olfaktor sinirin habis neoplazması
 
281 C72.3 Optik sinirin habis neoplazması
 
282 C72.4 Akustik sinirin habis neoplazması
 
283 C72.5 Diğer ve tanımlanmamış kranyal sinirlerin habis neoplazması
 
284 C72.8 Beynin ve merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının üst üste binen habis lezyonu
 
285 C72.9 Merkezi sinir sisteminin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
286 C73 Tiroid bezinin habis neoplazması
 
287 C74.0 Adrenal bez korteksinin habis neoplazması
 
288 C74.1 Adrenal bez medullasının habis neoplazması
 
289 C74.9 Adrenal bezin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
290 C75.0 Paratiroid bezinin habis neoplazması
 
291 C75.1 Hipofiz bezinin habis neoplazması
 
292 C75.2 Kranyofarenjiyal kanalın habis neoplazması
 
293 C75.3 Pineal bezin habis neoplazması
 
294 C75.4 Karotid cismin habis neoplazması
 
295 C75.5 Aortik cisim ve diğer paraganliyonların habis neoplazması
 
296 C75.8 Pluriglandüler tutulumlu habis neoplazma, tanımlanmamış
 
297 C75.9 Endokrin bezin habis neoplazması, tanımlanmamış
 
298 C77.0 Baş, yüz ve boynun lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 
299 C77.1 İntratorasik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 
300 C77.2 İntraabdominal lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 
301 C77.3 Aksiller ve üst uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 
302 C77.4 İnguinal ve alt uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 
303 C77.5 İntrapelvik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 
304 C77.8 Çoğul bölgelerin lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 
305 C77.9 Lenf nodunun sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması, tanımlanmamış
 
306 C81.0 Hodgkin hastalığı, lenfositik baskınlık
 
307 C81.1 Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz
 
308 C81.2 Hodgkin hastalığı, karma hücrelilik
 
309 C81.3 Hodgkin hastalığı, lenfositik azalma
 
310 C81.7 Diğer Hodgkin hastalığı
 
311 C81.9 Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış
 
312 C82.0 Küçük yarık hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
 
313 C82.1 Karma küçük yarık ve büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
 
314 C82.2 Büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
 
315 C82.7 Foliküler non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri
 
316 C82.9 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
 
317 C83.0 Küçük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 
318 C83.1 Küçük yarık hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 
319 C83.2 Karma küçük ve büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 
320 C83.3 Büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 
321 C83.4 İmmünoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 
322 C83.5 Lenfoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 
323 C83.6 Farklılaşmamış (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 
324 C83.7 Burkitt tümörü
 
325 C83.8 Yaygın non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri
 
326 C83.9 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
 
327 C90.00 Multipl miyelom, remisyon bahsi olmadan
 
328 C90.01 Multipl miyelom, remisyonda
 
329 C90.10 Plazma hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
 
330 C90.11 Plazma hücreli lösemi, remisyonda
 
331 C90.20 Plazmasitom, ekstramedüller, remisyon bahsi olmadan
 
332 C90.21 Plazmasitom, ekstramedüller, remisyonda
 
333 C91.00 Akut lenfoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 
334 C91.01 Akut lenfoblastik lösemi, remisyonda
 
335 C91.10 Kronik lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 
336 C91.11 Kronik lenfositik lösemi, remisyonda
 
337 C91.20 Subakut lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 
338 C91.21 Subakut lenfositik lösemi, remisyonda
 
339 C91.30 Prolenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 
340 C91.31 Prolenfositik lösemi, remisyonda
 
341 C91.40 Saçlı hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
 
342 C91.41 Saçlı hücreli lösemi, remisyonda
 
343 C91.50 Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
 
344 C91.51 Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyonda
 
345 C91.70 Diğer lenfoid lösemiler, remisyon bahsi olmadan
 
346 C91.71 Diğer lenfoid lösemiler, remisyonda
 
347 C91.90 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan
 
348 C91.91 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda
 
349 C92.00 Akut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
 
350 C92.01 Akut miyeloid lösemi, remisyonda
 
351 C92.10 Kronik miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
 
352 C92.11 Kronik miyeloid lösemi, remisyonda
 
353 C92.20 Subakut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
 
354 C92.21 Subakut miyeloid lösemi, remisyonda
 
355 C92.30 Miyeloid sarkom, remisyon bahsi olmadan
 
356 C92.31 Miyeloid sarkom, remisyonda
 
357 C92.40 Akut promiyelositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 
358 C92.41 Akut promiyelositik lösemi, remisyonda
 
359 C92.50 Akut miyelomonositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 
360 C92.51 Akut miyelomonositik lösemi, remisyonda
 
361 C92.70 Diğer miyeloid lösemiler, remisyon bahsi olmadan
 
362 C92.71 Diğer miyeloid lösemiler, remisyonda
 
363 C92.90 Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan
 
364 C92.91 Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda
 
365 C94.00 Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyon bahsi olmadan
 
366 C94.01 Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyonda
 
367 C94.10 Kronik eritremi, remisyon bahsi olmadan
 
368 C94.11 Kronik eritremi, remisyonda
 
369 C94.20 Akut megakaryoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 
370 C94.21 Akut megakaryoblastik lösemi, remisyonda
 
371 C94.30 Mast hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
 
372 C94.31 Mast hücreli lösemi, remisyonda
 
373 C94.40 Akut panmiyelozis, remisyon bahsi olmadan
 
374 C94.41 Akut panmiyelozis, remisyonda
 
375 C94.50 Akut miyelofibrozis, remisyon bahsi olmadan
 
376 C94.51 Akut miyelofibrozis, remisyonda
 
377 C94.70 Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyon bahsi olmadan
 
378 C94.71 Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyonda
 
379 D55.0 Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz [G6PD] eksikliğine bağlı anemi
 
380 D55.1 Glutatyon metabolizmasının diğer bozukluklarına bağlı anemi
 
381 D55.2 Glikolitik enzimlerin bozukluklarına bağlı anemi
 
382 D55.3 Nükleotid metabolizması bozukluklarına bağlı anemi
 
383 D55.8 Enzim bozukluklarına bağlı diğer anemiler
 
384 D55.9 Enzim bozukluğuna bağlı anemi, tanımlanmamış
 
385 D56.0 Alfa talasemi
 
386 D56.1 Beta talasemi
 
387 D56.2 Deltabeta talasemi
 
388 D56.3 Talasemi taşıyıcılığı
 
389 D56.4 Fetal hemoglobinin kalıtsal devamlılığı [HPFH]
 
390 D56.8 Diğer talasemiler
 
391 D56.9 Talasemi, tanımlanmamış
 
392 D57.0 Kriz ile birlikte orak hücreli anemi
 
393 D57.1 Kriz olmadan orak hücreli anemi
 
394 D57.2 Çift heterozigot oraklaşma bozuklukları
 
395 D57.3 Orak-hücre taşıyıcılığı
 
396 D57.8 Diğer orak-hücre bozuklukları
 
397 D58.0 Herediter sferositoz
 
398 D58.1 Kalıtsal eliptositoz
 
399 D58.2 Diğer hemoglobinopatiler
 
400 D58.8 Diğer tanımlanmış kalıtsal hemolitik anemiler
 
401 D58.9 Kalıtsal hemolitik anemiler, tanımlanmamış
 
402 D59.0 İlaca bağlı otoimmün hemolitik anemi
 
403 D59.1 Diğer otoimmün hemolitik anemiler
 
404 D59.2 İlaca bağlı otoimmün olmayan hemolitik anemi
 
405 D59.3 Hemolitik-üremik sendrom
 
406 D59.4 Diğer otoimmün olmayan hemolitik anemiler
 
407 D59.5 Paroksismal noktürnal hemoglobinuri [Marchiafava-Micheli]
 
408 D59.6 Diğer dış sebeplerden dolayı hemolize bağlı hemoglobinüri
 
409 D59.8 Diğer edinsel hemolitik anemiler
 
410 D59.9 Edinsel hemolitik anemi, tanımlanmamış
 
411 D60.0 Kronik edinsel saf kırmızı hücre aplazisi
 
412 D60.1 Geçici edinsel saf kırmızı hücre aplazisi
 
413 D60.8 Diğer edinsel saf kırmızı hücre aplazileri
 
414 D60.9 Edinsel saf kırmızı hücre aplazisi, tanımlanmamış
 
415 D61.0 Yapısal aplastik anemi
 
416 D61.1 İlaca bağlı aplastik anemi
 
417 D61.2 Diğer dış ajanlara bağlı aplastik anemi
 
418 D61.3 İdiyopatik aplastik anemi
 
419 D61.8 Diğer tanımlanmış aplastik anemiler
 
420 D61.9 Aplastik anemi, tanımlanmamış
 
421 D62 Akut posthemorajik anemi
 
422 D63.0 Neoplastik hastalıkta anemi
 
423 D63.8 Başka yerde sınıflandırılmış diğer kronik hastalıklarda anemi
 
424 D64.0 Kalıtsal sideroblastik anemi
 
425 D64.1 Hastalığa bağlı sekonder sideroblastik anemi
 
426 D64.2 İlaçlara ve toksinlere bağlı sekonder sideroblastik anemi
 
427 D64.3 Diğer sideroblastik anemiler
 
428 D64.4 Konjenital diseritropoetik anemi
 
429 D64.8 Diğer tanımlanmış anemiler
 
430 D64.9 Anemi, tanımlanmamış
 
431 D65 Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon sendromu]
 
432 D66 Kalıtsal faktör VIII eksikliği
 
433 D67 Kalıtsal faktör IX eksikliği
 
434 D68.0 Von Willebrand hastalığı
 
435 D68.1 Kalıtsal faktör XI eksikliği
 
436 D68.2 Diğer pıhtılaşma faktörlerinin kalıtsal eksikliği
 
437 D68.3 Dolaşımdaki antikoagülanlara bağlı hemorajik bozukluk
 
438 D68.4 Edinsel koagülasyon faktörü eksikliği
 
439 D68.8 Diğer tanımlanmış koagülasyon defektleri
 
440 D68.9 Koagülasyon defekti, tanımlanmamış
 
441 D69.0 Allerjik purpura
 
442 D69.1 Kalitatif trombosit defektleri
 
443 D69.2 Diğer nontrombositopenik purpura
 
444 D69.3 İdiyopatik trombositopenik purpura
 
445 D69.4 Diğer primer trombositopeniler
 
446 D69.5 Sekonder trombositopeni
 
447 D69.6 Trombositopeni, tanımlanmamış
 
448 D69.8 Diğer tanımlanmış hemorajik durumlar
 
449 D69.9 Hemorajik durum, tanımlanmamış
 
450 E10.11 Ketoasidoz ile birlikte Tip I diyabetes mellitus, koma olmadan
 
451 E10.12 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan
 
452 E10.13 Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan
 
453 E10.14 Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma ile birlikte
 
454 E10.15 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma olmadan
 
455 E10.16 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma ile birlikte
 
456 E10.21 Yeni başlamış diyabetik nefropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
457 E10.22 Yerleşik diyabetik nefropati ile birlikte Tip I diyabetes mellitus
 
458 E10.23 İlerlemiş böbrek hastalığı ile birlikte Tip I diyabetes mellitus
 
459 E10.29 Diğer tanımlanmış böbrek komplikasyonu ile birlikte Tip I diyabetes mellitus
 
460 E10.31 Arka planda retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
461 E10.32 Preproliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
462 E10.33 Proliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
463 E10.34 Diğer retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
464 E10.35 İlerlemiş göz hastalığı ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
465 E10.36 Diyabetik katarakt ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
466 E10.39 Diğer tanımlanmış göz komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
467 E10.40 Tanımlanmamış nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
468 E10.41 Diyabetik mononöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
469 E10.42 Diyabetik polinöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
470 E10.43 Diyabetik otonom nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
471 E10.49 Diğer tanımlanmış nörolojik komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
472 E10.51 Periferik anjiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren olmadan
 
473 E10.52 Periferik anjiyopati ile birlikte ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren ile birlikte
 
474 E10.53 Diyabetik iskemik kardiyomiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
475 E10.61 Tanımlanmış diyabetik kas-iskelet ve bağ dokusu komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
476 E10.62 Tanımlanmış deri ve subkütan doku komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
477 E10.63 Tanımlanmış periodontal komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
478 E10.64 Hipoglisemi ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
479 E10.65 Kötü kontrol ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
480 E10.69 Diğer tanımlanmış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
481 E10.71 Çoğul mikrovasküler komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
482 E10.73 Çoğul sebeplere bağlı ayak ülseri ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
483 E10.8 Tanımlanmamış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 
484 E10.9 Komplikasyonsuz Tip 1 diyabetes mellitus
 
485 E11.8 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
 
486 E84.0 Akciğer belirtileri ile birlikte kistik fibrozis
 
487 E84.1 İntestinal belirtiler ile birlikte kistik fibrozis
 
488 E84.8 Diğer belirtiler ile birlikte kistik fibrozis
 
489 E84.9 Kistik fibrozis, tanımlanmamış
 
490 G30.0 Erken başlangıçlı alzheimer hastalığı
 
491 G30.1 Geç başlangıçlı alzheimer hastalığı
 
492 G30.8 Diğer Alzheimer hastalığı
 
493 G30.9 Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış
 
494 G31.0 Etrafı çevrili beyin atrofisi
 
495 G31.1 Senil beyin dejenerasyonu, başka yerde sınıflandırılmamış
 
496 G31.2 Alkole bağlı sinir sistemi dejenerasyonu
 
497 G31.3 Lewy cismi hastalığı
 
498 G31.8 Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları
 
499 G31.9 Sinir sisteminin dejeneratif hastalığı, tanımlanmamış
 
500 G32.0 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda spinal kordun subakut kombine dejenerasyonu
 
501 G32.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif bozuklukları
 
502 G35 Multipl skleroz
 
503 G36.0 Nöromiyelitis optika [Devic]
 
504 G36.1 Akut ve subakut hemorajik lökoensefalit [Hurst]
 
505 G36.8 Diğer tanımlanmış akut disemine demiyelinizasyon
 
506 G36.9 Akut disemine demiyelinizasyon, tanımlanmamış
 
507 G37.0 Diffüz skleroz
 
508 G37.1 Korpus kallozumun merkezi demiyelinizasyonu
 
509 G37.2 Merkezi pontin miyelinolizis
 
510 G37.3 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akut transvers miyelit
 
511 G37.4 Subakut nekrotizan miyelit
 
512 G37.5 Konsantrik skleroz [Balö]
 
513 G37.8 Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış demiyelinizan hastalıkları
 
514 G37.9 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, tanımlanmamış
 
515 G45.0 Vertebro-baziler arter sendromu
 
516 G45.1 Karotid arter sendromu (hemisferik)
 
517 G45.2 Çoğul ve bilateral preserebral arter sendromları
 
518 G45.3 Amorozis fugaks
 
519 G45.4 Geçici global amnezi
 
520 G45.8 Diğer geçici serebral iskemik ataklar ve ilgili sendromlar
 
521 G45.9 Geçici serebral iskemik atak, tanımlanmamış
 
522 G46.0 Orta serebral arter sendromu (I66.0+)
 
523 G46.1 Anterior serebral arter sendromu (I66.1+)
 
524 G46.2 Posterior serebral arter sendromu (I66.2+)
 
525 G46.3 Beyin sapı inme sendromu (I60-I67+)
 
526 G46.4 Serebellar inme sendromu (I60-I67+)
 
527 G46.5 Saf motor laküner sendrom (I60-I67+)
 
528 G46.6 Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67+)
 
529 G46.7 Diğer laküner sendromlar (I60-I67+)
 
530 G46.8 Serebrovasküler hastalıklarda diğer vasküler beyin sendromları (I60-I67+)
 
531 I11.0 Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp hastalığı
 
532 I11.9 Konjestif kalp yetmezliği olmadan hipertansif kalp hastalığı
 
533 I12.0 Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif böbrek hastalığı
 
534 I12.9 Böbrek yetmezliği olmadan hipertansif böbrek hastalığı
 
535 I13.0 Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
 
536 I13.1 Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
 
537 I13.2 Konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
 
538 I13.9 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, tanımlanmamış
 
539 I15.0 Renovasküler hipertansiyon
 
540 I15.1 Diğer renal bozukluklara sekonder hipertansiyon
 
541 I15.2 Endokrin hastalıklara sekonder hipertansiyon
 
542 I20.0 Anstabil anjina
 
543 I20.1 Belgelenmiş spazm ile birlikte anjina pektoris
 
544 I20.8 Angjna pektorisin diğer formları
 
545 I20.9 Anjina pektoris, tanımlanmamış
 
546 I21.0 Anterior duvarın akut transmural imyokard enfarktüsü
 
547 I21.1 İnferior duvarın akut transmural miyokard enfarktüsü
 
548 I21.2 Diğer yerlerin akut transmural miyokard enfarktüsü
 
549 I21.3 Tanımlanmamış yerin akut transmural miyokard enfarktüsü
 
550 I21.4 Akut subendokardiyal miyokard enfarktüsü
 
551 I21.9 Akut miyokard enfarktüsü, tanımlanmamış
 
552 I22.0 Anterior duvarın tekrarlayan miyokard enfarktüsü
 
553 I22.1 İnferior duvarın tekrarlayan miyokard enfarktüsü
 
554 I22.8 Diğer yerlerin tekrarlayan miyokard enfarktüsü
 
555 I22.9 Tanımlanmamış yerin sonraki miyokard enfarktüsü
 
556 I23.0 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak hemoperikardiyum
 
557 I23.1 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak atrial septal defekt
 
558 I23.2 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak ventriküler septal defekt
 
559 I23.3 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak hemoperikardiyum olmadan kardiyak duvar rüptürü
 
560 I23.4 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak korda tendinea rüptürü
 
561 I23.5 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak papiller kas rüptürü
 
562 I23.6 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak atriyum, auriküler uzantı ve ventrikül trombozu
 
563 I23.8 Akut miyokard enfartüsünü takiben diğer mevcut komplikasyonlar
 
564 I24.0 Miyokard enfadktüsü ile sonuçlanmayan koroner tromboz
 
565 I24.1 Dressler sendromu
 
566 I24.8 Akut iskemik kalp hastalığının diğer formları
 
567 I24.9 Akut iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış
 
568 I25.0 Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, bu şekilde açıklanmış
 
569 I25.10 Aterosklerotik kalp hastalığı, tanımlanmamış damarın
 
570 I25.11 Aterosklerotik kalp hastalığı, doğal koroner arterin
 
571 I25.12 Aterosklerotik kalp hastalığı, otolog bypass greftin
 
572 I25.13 Aterosklerotik kalp hastalığı, nonotolog bypass greftin
 
573 I25.2 Eski miyokard enfarktüsü
 
574 I25.3 Kalp anevrizması
 
575 I25.4 Koroner arter anevrizması
 
576 I25.5 İskemik kardiyomiyopati
 
577 I25.6 Sessiz miyokardiyal iskemi
 
578 I25.8 Kronik iskemik kalp hastalığının diğer formları
 
579 I25.9 Kronik iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış
 
580 I26.0 Akut kor pulmonale bahsi ile birlikte pulmoner embolizm
 
581 I26.9 Akut kor pulmonale bahsi olmadan pulmoner embolizm
 
582 I27.0 Primer pulmoner hipertansiyon
 
583 I27.1 Kifoskolyotik kalp hastalığı
 
584 I27.2 Diğer sekonder pulmoner hipertansiyon
 
585 I27.8 Diğer tanımlanmış pulmoner kalp hastalıkları
 
586 I27.9 Pulmoner kalp hastalığı, tanımlanmamış
 
587 I28.0 Pulmoner damarın arteriyovenöz fistülü
 
588 I28.1 Pulmoner arter anevrizması
 
589 I28.8 Pulmoner damarların diğer tanımlanmış hastalıkları
 
590 I28.9 Pulmoner damarların hastalığı, tanımlanmamış
 
591 I31.0 Kronik adeziv perikardit
 
592 I31.1 Kronik konstriktif perikardit
 
593 I34.0 Mitral (kapak) yetmezliği
 
594 I34.1 Mitral (kapak) prolapsı
 
595 I34.2 Nonromatizmal mitral (kapak) stenozu
 
596 I34.8 Diğer nonromatizmal mitral kapak bozuklukları
 
597 I34.9 Nonromatizmal mitral kapak bozukluğu, tanımlanmamış
 
598 I36.0 Nonromatizmal trikuspid (kapak) stenozu
 
599 I36.1 Nonromatizmal triküspid (kapak) yetmezliği
 
600 I36.2 Yetmezlik ile birlikte nonromatizmal triküspid (kapak) stenozu
 
601 I36.8 Diğer nonromatizmal triküspid kapak bozuklukları
 
602 I36.9 Nonromatizmal triküspid kapak bozukluğu, tanımlanmamış
 
603 I37.0 Pulmoner kapak stenozu
 
604 I37.1 Pulmoner kapak yetmezliği
 
605 I37.2 Yetmezlik ile birlikte pulmoner kapak stenozu
 
606 I37.8 Diğer pulmoner kapak bozuklukları
 
607 I37.9 Pulmoner kapak bozukluğu, tanımlanmamış
 
608 I41.0 Başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda miyokardit
 
609 I41.1 Başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda miyokardit
 
610 I41.2 Başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda miyokardit
 
611 I41.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda miyokardit
 
612 I42.0 Dilate kardiyomiyopati
 
613 I42.1 Obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati
 
614 I42.2 Diğer hipertrofik kardiyomiyopati
 
615 I42.3 Endomiykardiyal (eozinofilik) hastalık
 
616 I42.4 Endokardiyal fibroelastoz
 
617 I42.5 Diğer restriktif kardiyomiyopati
 
618 I42.6 Alkolik kardiyomiyopati
 
619 I42.7 İlaçlara ve diğer dış ajanlara bağlı kardiyomiyopati
 
620 I42.8 Diğer kardiyomiyopatiler
 
621 I42.9 Kardiyomyopati, tanımlanmamış
 
622 I50.0 Konjestif kalp yetmezliği
 
623 I50.1 Sol ventrikül yetmezliği
 
624 I50.9 Kalp yetmezliği, tanımlanmamış
 
625 I51.0 Kardiyak septal defekt, edinsel
 
626 I51.1 Korda tendinea rüptürü, başka yerde sınıflandırılmamış
 
627 I51.2 Papiller kas rüptürü, başka yerde sınıflandırılmamış
 
628 I51.3 İntrakardiyak tromboz, başka yerde sınıflandırılmamış
 
629 I51.4 Miyokardit, tanımlanmamış
 
630 I51.5 Miyokard dejenerasyonu
 
631 I51.6 Kardiyovasküler hastalık, tanımlanmamış
 
632 I51.7 Kardiyomegali
 
633 I60.0 Karotid sifon ve bifürkasyondan kaynaklanan subaraknoid kanama
 
634 I60.1 Orta serebral arterden kaynaklanan subaraknoid kanama
 
635 I60.2 Anterior komunikan arterden kaynaklanan subaraknoid kanama
 
636 I60.3 Posterior komunikan arterden kaynaklanan subaraknoid kanama
 
637 I60.4 Baziler arterden kaynaklanan subaraknoid kanama
 
638 I60.5 Vertebral arterden kaynaklanan subaraknoid kanama
 
639 I60.6 Diğer intrakranyal arterlerden kaynaklanan subaraknoid kanama
 
640 I60.7 İntrakranyal arterden kaynaklanan subaraknoid kanama, tanımlanmamış
 
641 I60.8 Diğer subaraknoid kanama
 
642 I60.9 Subaraknoid kanama, tanımlanmamış
 
643 I61.0 Hemisferde intraserebral kanama, subkortikal
 
644 I61.1 Hemisferde intraserebral kanama, kortikal
 
645 I61.2 Hemisferde intraserebral kanama, tanımlanmamış
 
646 I61.3 Beyin sapında intraserebral kanama
 
647 I61.4 Serebellumda intraserebral kanama
 
648 I61.5 İntraserebral kanama, intraventriküler
 
649 I61.6 İntraserebral kanama, çoğul lokalize
 
650 I61.8 Diğer intraserebral kanama
 
651 I61.9 İntraserebral kanama, tanımlanmamış
 
652 I62.0 Subdural kanama (akut)(nontravmatik)
 
653 I62.1 Nontravmatik ekstradural kanama
 
654 I62.9 İntrakranyal kanama (nontravmatik), tanımlanmamış
 
655 I63.0 Preserebral arter trombozuna bağlı serebral enfarktüs
 
656 I63.1 Preserebral arter embolisine bağlı serebral enfarktüs
 
657 I63.2 Preserebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı serebral enfarktüs
 
658 I63.3 Serebral arterlerin trombozuna bağlı serebral enfarktüs
 
659 I63.4 Serebral arterlerin embolizmine bağlı serebral enfarktüs
 
660 I63.5 Serebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı serebral enfarktüs
 
661 I63.6 Serebral venlerin trombozuna serebral enfarktüs, nonpiyojenik
 
662 I63.8 Dier serebral enfarktüs
 
663 I63.9 Serebral enfarktüs, tanımlanmamış
 
664 I64 İnme, kanama veya enfarktüs olarak tanımlanmamış
 
665 I65.0 Vertebral arterin oklüzyon ve stenozu
 
666 I65.1 Baziler arterin oklüzyon ve stenozu
 
667 I65.2 Karotid arterin oklüzyon ve stenozu
 
668 I65.3 Çoğul ve bilateral preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu
 
669 I65.8 Diğer preserebral arterin oklüzyon ve stenozu
 
670 I65.9 Tanımlanmamış preserebral arterin oklüzyon ve stenozu
 
671 I66.0 Orta serebral arterin oklüzyon ve stenozu
 
672 I66.1 Anterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu
 
673 I66.2 Posterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu
 
674 I66.3 Serebellar arterlerin oklüzyon ve stenozu
 
675 I66.4 Çoğul ve bilateral serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu
 
676 I66.8 Diğer serebral arterin oklüzyon ve stenozu
 
677 I66.9 Tanımlanmamış serebral arterin oklüzyon ve stenozu
 
678 I67.0 Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış
 
679 I67.1 Serebral anevrizma, rüptüre olmamış
 
680 I67.2 Serebral ateroskleroz
 
681 I67.3 Progresif vasküler lökoensefalopati
 
682 I67.4 Hipertansif ensefalopati
 
683 I67.5 Moyamoya hastalığı
 
684 I67.6 İntrakranyal venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu
 
685 I67.7 Serebral arterit, başka yerde sınıflandırılmamış
 
686 I67.8 Diğer tanımlanmış serebrovasküler hastalıklar
 
687 I67.9 Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış
 
688 I68.0 Serebral amiloid anjiyopati (E85.-+)
 
689 I68.1 Başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda serebral arterit
 
690 I68.2 Başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda serebral arterit
 
691 I68.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda diğer serebrovasküler bozukluklar
 
692 I69.0 Subaraknoid kanama sekeli
 
693 I69.1 İntraserebral kanama sekeli
 
694 I69.2 Diğer nontravmatik intrakranyal kanama sekeli
 
695 I69.3 Serebral enfarktüs sekeli
 
696 I69.4 İnme sekeli, kanama veya enfarktüs olarak tanımlanmamış
 
697 I69.8 Diğer ve tanımlanmamış serebrovasküler hastalıkların sekeli
 
698 I71.00 Aort diseksiyonu, tanımlanmamış yer
 
699 I71.01 Torasik aort diseksiyonu
 
700 I71.02 Abdominal aort diseksiyonu
 
701 I71.03 Torakoabdominal aort diseksiyonu
 
702 I71.1 Torasik aort anevrizması, rüptüre
 
703 I71.2 Torasik aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan
 
704 I71.3 Abdominal aort anevrizması, rüptüre
 
705 I71.4 Abdominal aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan
 
706 I71.5 Torakoabdominal aort anevrizması, rüptüre
 
707 I71.6 Torakoabdominal aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan
 
708 I71.8 Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptüre
 
709 I71.9 Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan
 
710 J43.0 MacLeod sendromu
 
711 J43.1 Panlobüler amfizem
 
712 J43.2 Sentrilobüler amfizem
 
713 J43.8 Diğer amfizem
 
714 J43.9 Amfizem, tanımlanmamış
 
715 J44.0 Akut alt solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı
 
716 J44.1 Akut alevlenme ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış
 
717 J44.8 Diğer tanımlanmış kronik obstrüktif akciğer hastalığı
 
718 J44.9 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış
 
719 J46 Status astmatikus
 
720 K50.0 İnce bağırsağın Crohn hastalığı
 
721 K50.1 Kalın bağırsağın Crohn hastalığı
 
722 K50.8 Diğer Crohn hastalıkları
 
723 K50.9 Crohn hastalığı, tanımlanmamış
 
724 K51.0 Ülseratif (kronik) enterokolit
 
725 K51.1 Ülseratif (kronik) ileokolit
 
726 K51.2 Ülseratif (kronik) proktit
 
727 K51.3 Ülseratif (kronik) rektosigmoidit
 
728 K51.4 Kolon psödopolipozisi
 
729 K51.5 Mukozal proktokolit
 
730 K51.8 Diğer ülseratif kolitler
 
731 K51.9 Ülseratif kolit, tanımlanmamış
 
732 K71.3 Toksik karaciğer hastalığı, kronik persistan hepatit ile
 
733 K71.4 Toksik karaciğer hastalığı, kronik lobuler hepatit ile
 
734 K71.5 Toksik karaciğer hastalığı, kronik aktif hepatit ile
 
735 K72.1 Kronik karaciğer yetmezliği
 
736 K73.0 Kronik persistan hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
 
737 K73.1 Kronik lobuler hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
 
738 K73.2 Kronik aktif hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
 
739 K73.8 Diğer kronik hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
 
740 K73.9 Kronik hepatit, tanımlanmamış
 
741 K74.0 Hepatik fibroz
 
742 K74.1 Hepatik skleroz
 
743 K74.2 Hepatik fibroz, hepatik skleroz ile birlikte
 
744 K74.3 Primer biliyer siroz
 
745 K74.4 Sekonder biliyer siroz
 
746 K74.5 Biliyer siroz, tanımlanmamış
 
747 K74.6 Karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozları
 
748 K86.0 Alkole bağlı kronik pankreatit
 
749 N04.0 Nefrotik sendrom, minör glomerüler anormallik
 
750 N04.1 Nefrotik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlar
 
751 N04.2 Nefrotik sendrom, diffüz membranöz glomerulonefrit
 
752 N04.3 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyal proliferatif glomerülonefrit
 
753 N04.4 Nefrotik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefrit
 
754 N04.5 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyokapiller glomerülonefrit
 
755 N04.6 Nefrotik sendrom, yoğun depozit hastalığı
 
756 N04.7 Nefrotik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefrit
 
757 N04.8 Nefrotik sendrom, diğer
 
758 N04.9 Nefrotik sendrom, tanımlanmamış
 
759 N11.0 Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit
 
760 N11.1 Kronik obstrüktif piyelonefrit
 
761 N11.8 Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit
 
762 N11.9 Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış
 
763 N11.0 Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit
 
764 N11.1 Kronik obstrüktif piyelonefrit
 
765 N11.8 Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit
 
766 N11.9 Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış
 
767 N19 Tanımlanmamış renal yetmezlik
 
768 Z94.0 Böbrek nakli durumu
 
769 Z94.1 Kalp nakli durumu
 
770 Z94.2 Akciğer nakli durumu
 
771 Z94.3 Kalp ve akciğerler nakli durumu
 
772 Z94.4 Karaciğer nakli durumu
 
773 Z94.5 Deri nakli durumu
 
774 Z94.6 Kemik nakli durumu
 
775 Z94.7 Kornea nakli durumu
 
776 Z94.8 Diğer transplante edilen organ ve doku durumu
 
777 Z94.9 Transplante edilen organ ve doku durumu, tanımlanmamış
 
778 İmmün supresif kullananlar---- Tanı koduna bakılmaksızın son üç ay içinde ilaç kullanımı "L01XC02-Rituximab L04A - İmmünsupresif Ajanlar "
 
Kaynak: http://hastane.yyu.edu.tr/


Sosyal Medyada Paylaş


İlgili Makaleler