Vücut kitle indeksinizi hesaplayın

Ketavel 25 mg yan etkileri nelerdir?

Ketavel, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir.

Ketavel 25 mg yan etkileri nelerdir?

07 Nisan 2021 Çarşamba

Erişkinlerde kas-iskelet sistemi ağrıları, ağrılı adet dönemleri (dismenore), diş ağrılarının semptomatik tedavisinde kullanılır. Ketavel 25 mg deksketoprofen (trometamol olarak) içerir ve 20 tabletlik ambalajlar halinde mevcuttur.
 

Ketavel 25 mg yan etkileri nelerdir?

 
Tüm ilaçlar gibi KETAVEL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Yaygın yan etkiler
 
Tedavi edilen 100 hastada l'den fazla ve 10 hastada l'den az Yaygın olmayan yan etkiler
 
Tedavi edilen 1000 hastada l'den fazla ve 100 hastada l'den az Seyrek yan etkiler
 
Tedavi edilen 10000 hastada l'den fazla ve 1000 hastada l'den az Çok seyrek yan etkiler
 
İzole edilmiş raporlar dahil tedavi edilen 10000 hastada l'den az
 
Yaygın yan etkiler
 
• Mide bulantısı ve/veya kusma
 
• Karın ağrısı
 
• İshal
 
• Sindirim sorunları (hazımsızlık)
 
Yaygın olmayan yan etkiler
 
• Baş dönmesi (vertigo)
 
• Sersemlik
 
• Uyuklama
 
• Uyku düzensizlikleri
 
• Sinirlilik
 
• Baş ağrısı
 
• Çarpıntı
 
• Kızarma
 
• Mide sorunları
 
• Kabızlık
 
• Ağız kuruluğu
 
• Şişkinlik
 
• Deri döküntüsü
 
• Yorgunluk
 
• Ağrı
 
• Ateş ve titreme hissi
 
• Genel kırıklık, keyifsizlik hissi
 
Seyrek yan etkiler
 
• Peptik ülser
 
• Kan kusma veya siyah dışkı ile kendini gösteren, peptik ülser delinmesi veya kanaması
 
• Bayılma
 
• Yüksek kan basıncı
 
• Çok yavaş nefes alıp verme
 
• Su tutulumu ve vücudun gövdeden uzak bölgelerinde şişlik (öm. ayak bileklerinin şişmesi),
 
• İştah kaybı (anoreksi)
 
• Duyularda anormallik
 
• Kaşıntılı döküntü
 
• Akne
 
• Terleme artışı
 
• Sırt ağrısı
 
• Sık idrara çıkma
 
• Adet düzensizlikleri
 
• Prostat sorunları
 
• Anormal karaciğer fonksiyonu testleri (kan testleri)
 
Çok seyrek
 
• Anafılaktik reaksiyon (vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık)
 
• Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde açık yaralar (Stevens Johnson ve Lyell sendromları)
 
• Yüzde şişme veya dudaklar ve boğazda şişme (anjiyonörotik ödem)
 
• Hava yollarının daralması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm)
 
• Nefes darlığı
 
• Hızlı kalp atışı
 
• Düşük kan basıncı
 
• Pankreasta iltihaplanma
 
• Karaciğer hücresi hasarı (hepatit)
 
• Bulanık görme
 
• Kulaklarda çınlama (tinnitus)
 
• Deride hassasiyet
 
• Işığa karşı duyarlılık
 
• Kaşınma
 
• Böbrek sorunları
 
• Kanda akyuvar hücresi sayısının düşük olması (nötropeni), kan pulcuklan sayısının azlığı (trombositopeni)
 
Daha önce antiinflamatuvar ilaçlarm uzun sureli kullanımına bağlı sizde bir yan etki meydana geldiyse ve özellikle yaşlıysanız, tedavinin başında herhangi bir karın/bağırsak yan etkisi farkederseniz (öm. karın ağrısı, yanma, kanama).
 
Cilt döküntüsü veya ağız içi veya genital bölgede herhangi bir lezyon ortaya çıktığını veya herhangi bir alerji belirtisini fark eder etmez KETAVEL kullanımını bırakınız. Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutulumu ve şişlik (özellikle ayak bileklerinde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetersizliği bildirilmiştir.
 
KETAVEL gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.
 
Bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozukluklan (sistemik lupus eritomatozus veya kanşık bağ dokusu hastalığı) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, seyrek olarak ateş, baş ağrısı ve ense sertliğine yol açabilir.


Sosyal Medyada Paylaş


İlgili Makaleler

Xalfu nedir?
Xalfu nedir?

Farmakokinetik ve klinik güvenlilik verileri esas alındığında, yaşlılar ve böbrek