Vücut kitle indeksinizi hesaplayın

Zero-p 100 mg yan etkileri nelerdir?

Zero-p çeşitli ağrıları ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak bilinen grupta yer alır.

Zero-p 100 mg yan etkileri nelerdir?

08 Nisan 2021 Perşembe

Zero-p  mavi renkli bölünebilir film tablettir. Her bir film tablet, 100 mg flurbiprofen içeren 15 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
 
Zero-p çeşitli ağrıları ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak bilinen grupta yer alır.
 
Zero-p ,
 
• Eklemlerde ağrı, şişlik ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı (kronik) bir hastalık (romatoid artrit)
 
• Eklemlerin aşınması sonucu ortaya çıkan ve halk arasında kireçlenme olarak da bilinen bir hastalık (osteoartrit)
 
• Eklemlerde ağrı, şişlik ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı (kronik) bir hastalık (Ankilozan spondilit)
 
• Akut kas iskelet sistemi ağrıları
 
• Akut gut artriti
 
• Adet ağrısı (dismenore) tedavisinde kullanılır.
 

Zero-p 100 mg yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ZERO-P’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa ZERO-P’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz
 
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
 
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 
Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.
 
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
 
Yaygın:
 
- Burun iltihabı (rinit)
 
- İdrar yolu enfeksiyonu
 
- Vücut ağırlığında değişiklikler
 
- İç huzursuzluk (anksiyete)
 
- Depresyon
 
- Uykusuzluk
 
- Sinirlilik
 
- Unutkanlık (amnezi)
 
- Baş dönmesi
 
- Baş ağrısı
 
- Reflekslerde artma
 
- Uykululuk hali (somnolans)
 
- Titreme
 
- Görmede değişiklikler
 
- Kulak çınlaması (tinnutus)
 
- Karın ağrısı
 
- Kabızlık
 
- İshal
 
- Hazımsızlık (dispepsi)
 
- Gaz
 
- Mide ve barsak kanaması (Gastrointestinal kanama)
 
- Bulantı
 
- Kusma
 
- Ciltte döküntü
 
- Bitkinlik (asteni)
 
- Vücutta sıvı birikimi, örneğin ayak bileklerinde şişlik (ödem)
 
- Halsizlik, hasta hissetme
 
- Yükselmiş karaciğer enzimleri
 
Yaygın olmayan:
 
- Kansızlık (demir eksikiği anemisi)
 
- Kanda ürik asit seviyesinin artması (hiperürisemi)
 
- Sıvı tutulumu (sıvı retansiyonu)
 
- Bilinç bulanıklığı (konfüzyon)
 
- Kas koordinasyon bozukluğu (ataksi)
 
- Beyne giden kan akımında azalma (serebrovasküler iskemi)
 
- Uyuşma (parestezi)
 
- Koku almada bozukluk (parosmi)
 
- Göz iltihabı (konjuktivit)
 
- Kalp yetmezliği
 
- Damar hastalıkları
 
- Kan damarlarının genişlemesi (vazodilatasyon)
 
- Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
 
- Astım
 
- Burun kanaması (epistaksis)
 
- Kanlı ishal
 
- Yemek borusu hastalığı
 
- Mide iltihabı (gastrit)
 
- Kan kusma (hematemez)
 
- Mide ya da oniki parmak barsağında yara (peptik ülser)
 
- Ağız iltihabı (stomatit)
 
- Mide-barsak kanalında yara (gastrointestinal ülser)
 
- Karaciğer iltihabı (hepatit)
 
- Bir çeşit alerjik rahatsızlık (anjiyoödem)
 
- Egzema
 
- Kaşıntı
 
- Kurdeşen (ürtiker)
 
- Seğirme
 
- İdrarda kan görülmesi (hematüri)
 
- Böbrek yetmezliği
 
- Ürperme
 
- Ateş
 
Bazı test sonuçlarında değişiklikler (hemoglabin ve hemotokrit düzeylerinde azalma) Seyrek:
 
- Ciddi alerjik reaksiyonlar (anafilaktik reaksiyonlar)
 
- Kalp krizi (miyokard infarktüsü)
 
- Mide-barsak kanalında delinme (gastrointestinal perforasyon)
 
- Böbrekte iltihap (glomerulonefrit)
 
- Böbrekte doku ölümü (renal papiller nekroz)
 
- Böbreğin en küçük yapı birimi nefronlarda yapı bozukluğu (nefrotik sendrom) Bilinmiyor:
 
- Kanın pıhtılaşmasının engellenmesi (trombosit agregasyonu inhibisyonu)
 
Aşağıdaki yan etkiler temel olarak dünya genelindeki pazarlama sonrası deneyimlerden ve literatürlerden elde edilmiştir. Kesin sıklık tahmini genellikle mümkün değildir.
 
- Kansızlık (aplastik anemi, hemolitik anemi)
 
- Kandaki platelet seviyesinin azalması (trombositopeni)
 
- Alerjik şok (Anaflaksi)
 
- Kalın barsak iltihabı (kolit)
 
- İltihabi barsak hastalığı şiddetlenmesi
 
- Kan ve protein kaybı ile birlikte ince barsak inflamasyonu
 
- Sarılık
 
- Bir çeşit cilt iltihabı (eksfoliyatif dermatit)
 
- Işığa duyarlıklık (fotosensitivite)
 
- Deri hastalıkları (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroz)
 
- Beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit)
 
- Kusma ile seyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefrit)


Sosyal Medyada Paylaş


İlgili Makaleler

Xalfu nedir?
Xalfu nedir?

Farmakokinetik ve klinik güvenlilik verileri esas alındığında, yaşlılar ve böbrek