Vücut kitle indeksinizi hesaplayın

Rehabilitasyon yöntemleri en çok hangi hastalıklarda faydalıdır?

Çok sayıda kronik hastada hastalıklarına "uyum sağlama" ve tam aktiviteye geri dönme konusunda ilgi eksikliği gösterme eğilimi vardır.

Rehabilitasyon yöntemleri en çok hangi hastalıklarda faydalıdır?

15 Ekim 2022 Cumartesi

Rehabilitasyonun amaçları nelerdir?

a. Hastayı mümkün olduğu kadar normal bir fiziksel duruma döndürmek.

B. Hastanın içinde bulunduğu duruma ve hastalığına daha iyi uyum sağlayabilmesi için duygusal durumunu iyileştirmek.

C. Hastanın toplumdaki yerini yeniden kazanmak için sosyal uyumunu iyileştirmek.

Rehabilitasyon yöntemleri en çok hangi hastalıklarda faydalıdır?

a. Doğuştan şekil bozukluğu olan hastalarda.

B. Felçli hastalarda.

C. Ampütasyon geçirmiş hastalarda.

NS. Şiddetli sinir, kas, kemik ve eklem hastalıkları olan hastalarda.

Uzun süredir hasta olanların yüzde kaçı bir çeşit rehabilitasyona ihtiyaç duyacak?

Hastanede yatan tüm hastaların yüzde beşinin ve tüm ortopedik hastaların yüzde sekseninin hastaneden taburcu olduktan sonra daha fazla bakıma ihtiyacı olduğu tahmin edilmektedir.

Rehabilitasyona en çok hastalığın hangi aşamasında ihtiyaç duyulur?

İyileşme döneminde. Ciddi hastalıklardan kurtulan kişilerin mümkün olan en kısa sürede normal aktivitelerine dönmeleri için teşvik edilmesi çok önemlidir. Çok sayıda kronik hastada hastalıklarına "uyum sağlama" ve tam aktiviteye geri dönme konusunda ilgi eksikliği gösterme eğilimi vardır.

Engelli statüsünü kabul etme eğilimi olan insanlar var mı?

Evet. Garip bir psikolojik nedenden dolayı, uzun bir süre tamamen engelli olarak bakılan insanlar, içinde bulundukları durumu kabullenme eğilimine girerler. Bu nedenle rehabilitasyon önlemleri bu doğal eğilime karşı çıkmalı ve mümkünse insanları normal yaşama dönmek isteyecek şekilde etkilemelidir.

Rehabilitasyonda en sık hangi cihaz kullanılır?

Bu soruya çeşitli alet veya aparatların adları belirtilerek cevap verilemez. Rehabilitasyon merkezi, cihazı tam olarak bireylerin ihtiyaçlarına göre ayarlayacaktır.

Her doktor veya her hastane tatmin edici bir rehabilitasyon tedavisi uygulayabilir mi?

Ne yazık ki, tıbbi gelişimin mevcut aşamasında, tüm doktorlar veya hastaneler bu işi yapacak donanıma sahip değil. Uzmanların bilgi ve cihazlarını her bir soruna uygun olarak kullanacakları bir rehabilitasyon merkezine gitmesi hastanın kendisi için çok daha uygundur.


Sosyal Medyada Paylaş


İlgili Makaleler