Vücut kitle indeksinizi hesaplayın

Nöroşirürji ne yapar?

Nöroşirürji, beyin, omurilik ve periferik sinirler dahil olmak üzere sinir sistemi hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen bir tıp dalıdır.

Nöroşirürji ne yapar?

15 Ekim 2022 Cumartesi

Nöroşirürji ne yapar?

Nöroşirürji yaralanmalar, enfeksiyonlar, tümörler, çeşitli konjenital ve edinilmiş anormallikler, diskin püskürtülmesi (yırtılması), bazı ağrılı durumlar, kafatasında kanama vb. - Bunlar, beyin cerrahisinin yardımcı olabileceği vakalardan bazıları.

Genel olarak, sinir sistemi nasıl çalışır?

Sinir sistemi, merkezi beyin ve omurilikte bulunan sinir hücreleri ve destek dokusu ile vücudun her yerine uzanan uzantılardan oluşur. Sistemin işlevi, uyaranları ve uyaranları iletmek ve koordine etmek ve tüm bunları zihinsel aktiviteyi temsil eden bir fenomene entegre etmektir.

Dürtüler, dokunma, tat alma, işitme, görme ve koku alma gibi duyusal etkileri afferent sinirler adı verilen yollar aracılığıyla beyne iletir. Glandüler sekresyon ve kas aktivitesi ise merkezi sinir sisteminden kaynaklanan ve efferent sinir adı verilen yollarla perifere giden uyarılarla uyarılır.

Beyin ve omurilik merkezi

Normal insan aktivitesini karakterize eden çalışma, yalnızca sinir sisteminin yüksek organizasyonu ile sağlanır. Hastalık bu karmaşık sistemin bir kısmına saldırdığında bu durum netleşir. Sinir sistemi anatomik olarak merkezi ve çevresel olmak üzere iki kısma ayrılır.

Beyin ve omurilik merkezi kısmı oluşturur; periferik kısım, vücudun diğer kısımlarıyla bağlantı oluşturan tüm sinirlerden oluşur. Periferik kısım, beyinden çıkan ve içindeki açıklıklardan kafatasını terk eden on iki çift kranyal sinirden, daha sonra omurilikteki açıklıklardan çıkan otuz bir çift omurilik sinirinden ve otonom veya vejetatif sistem adı verilen karmaşık bir ağdan oluşur.

Otonom sistemin işlevi, sinir uyarılarını, insanın bilinçli iradesinin etkisi olmadan çalışan bağırsak yoluna, mesaneye, kalbe, bezlere ve kan damarlarına, organlara iletmektir.

Beyin neye benziyor?

Beyin, yarım küre şeklinde yumuşak gri-beyaz bir yapıdır ve yüzeyde çok kırışıktır. Dokusuna nüfuz eden birçok kan damarı ile beslenir. Kafatasının tabanındaki bir açıklıktan omurilik boyunca devam eder.

Hem beyin hem de omurilik zarlarla (dura, araknoid ve pia) kaplıdır ve beyin omurilik sıvısı adı verilen bir sıvı ile çevrilidir. Beynin içinde de bu sıvıyla dolu bir dizi boşluk vardır.

Beyine nasıl yaklaşılır?

Bir beyin saptama operasyonuna kraniyotomi denir. Genel bir kural olarak, lokal anestezi bazen daha iyi olsa da, kraniotomi genel anestezi altında yapılır.

Operasyona hazırlanırken kafa tıraş edilir ve kafa sabun ve su ile iyice yıkanır. Daha sonra cilt antiseptiği uygulanır ve işlemin yapılacağı yüzey hariç tüm yüzey steril bir bezle kaplanır.

Daha sonra genellikle kafada yarım daire şeklinde bir kesi yapılır ve kafatasında birkaç delik açılır. Açıklıklar, kemiğin bir kısmının kafatasından çıkarıldığı bir tel testere ile kesilir.

Kemiğin hemen altında, beyin dokusunun üzerindeki zarlar bulunur. İçlerinde bir kesi yapılır ve beyin ameliyat için serbest bırakılır. Cerrahi teknikteki ilerlemeler, beynin hemen hemen her bölgesine tehlikesiz bir şekilde erişim sağlamıştır.

Omuriliğin görünümü ve rolü nedir?

Omurilik, omurga kanalında bulunan, yaklaşık 45 santimetre uzunluğunda, uzun silindirik şekilli bir yapıdır. Bir grup sinirden oluşur ve esas olarak bir iletim mekanizması görevi görür. Duyusal impulslar beyne giderken kas kasılması ile ilgili impulslar ters yönde hareket eder. Omurilikten çıkan omurilik sinirleri sayesinde çeşitli organlarla bağlantılar kurulur.

Omuriliğe nasıl yaklaşılır?

Kesi sırtın ortasından yapılır ve omurganın üstündeki kaslar çıkarılır. Daha sonra, açıkta kalan omurga omurlarının kemerlerinin parçaları çıkarılır, bu da zarlarının içinde kapalı olan omuriliğe erişim sağlar. Bu operasyon laminektomi olarak bilinir.


Sosyal Medyada Paylaş


İlgili Makaleler