Vücut kitle indeksinizi hesaplayın

BCR-ABL genetik testi nasıl bakılır ?

BCR-ABL testi çoğunlukla KML hastalarında ilk tanı ve tedaviye yanıtın takibinde istenir

BCR-ABL genetik testi nasıl bakılır ?

17 Ekim 2022 Pazartesi

BCR-ABL testi nedir kısaca

 

Lösemilerde t(9;22) BCR-ABL Translokasyonunun Real-Time RT-PCR ile 10 Yıllık Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi. Giriş ve Amaç: Kemik iliğindeki hematopoietik hücrelerin anormal birikimiyle karakterize olan kronik myeloid lösemi (KML) için t(9;22) kromozomal translokasyonu tanısal bir belirteç olarak bilinir.

 

Peki BCR-ABL füzyon geni negatif ne demek?

 

Bcr-abl negatif KML hastalarında genellikle görülen kromozom anomalisi kromozomun kaybı veya kazanımı olup, en sık +8 izlenir (25). Hastaların az bir kısmında (%1) resiprokal kromozomal translokasyonlar görülebilir.

 

BCR ABL P210 nedir kısaca

 

P210 BCR/ABL1, KML olgularının %95'inde, erişkin ALL olgularının %25- 30'unda, çocuk ALL olgularının %2-5'inde ve nadir olarak da AML olgularında saptanmaktadır. Ph kromozomu oluşumuyla sonuçlanan translokasyon, KML için tanısal bir belirteçtir. ALL ve AML 'de daha kötü bir prognozun göstergesidir.

 

T 9 22 ne demek?

 

t(9;22) BCR-ABL p210 - OnkoTest. Kronik miyeloid lösemi (KML) ve akut lenfoblastik lösemide gözlenen Philadelphia (Ph) kromozomu 9 ve 22 numaralı kromozomların karşılıklı translokasyonu [t(9;22)(q34;q11)]sonucu ortaya çıkar.

 


Sosyal Medyada Paylaş


İlgili Makaleler