Sağlık Bakanlığı Kronik Hastalık Listesi

1 C00. 0 Dış üst dudağın öalign neoplazması 2 C00.

Sağlık Bakanlığı Kronik Hastalık Listesi

1 C00.0 Dış üst dudağın öalign neoplazması2 C00.1 Dış alt dudağın habis neoplazması3 C00.2 Dış dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış4 C00.3 Üst dudağın habis neoplazması, iç taraf5 C00.4 Alt dudağın habis neoplazması, iç taraf6 C00.5 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış, iç taraf7 C00.6 Dudak komissürününhabis neoplazması8 C00.8 Dudağın üst üste binen lezyonu9 C00.9 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış10 C01 Dil kökünün habis neoplazması11 C02.0 Dil dorsal yüzünün habis neoplazması12 C02.1 Dil kenarının habis neoplazması13 C02.2 Dilin ventral yüzünün habis neoplazması14 C02.3 Dilin anterior üçte ikisinin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım15 C02.4 Lingual tonsilin habis neoplazması16 C02.8 Dilin üst üste binen lezyonunun habis neoplazması17 C02.9 Dilin habis neoplazması, tanımlanmamış18 C03.0 Üst diş etinin habis neoplazması19 C03.1 Alt diş etinin habis neoplazması20 C03.9 Diş etinin habis neoplazması, tanımlanmamış21 C04.0 Ağzın anterior tabanının habis neoplazması22 C04.1 Ağız yan duvarının habis neoplazması23 C04.8 Ağız tabanının üst üst binen lezyonu24 C04.9 Ağız tabanının habis neoplazması, tanımlanmamış25 C05.0 Sert damağın habis neoplazması26 C05.1 Yumuşak damağın habis neoplazması27 C05.2 Uvulanın habis neoplazması28 C05.8 Damağın üst üste binen habis lezyonu29 C05.9 Damağın habis neoplazması, tanımlanmamış30 C06.0 Yanak mukozasının habis neoplazması31 C06.1 Ağız vestibülünün habis neoplazması32 C06.2 Retromolar bölgenin habis neoplazması33 C06.8 Ağzın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının üst üste binen habis lezyonu34 C06.9 Ağzın habis neoplazması, tanımlanmamış35 C07 Parotis bezinin habis neoplazması36 C08.0 Submandibüler bezin habis neoplazması37 C08.1 Sublingual bezin habis neoplazması38 C08.8 Majör tükrük bezlerinin üst üste binen habis lezyonu39 C08.9 Majör tükrük bezinin habis neoplazması, tanımlanmamış40 C09.0 Tonsiller fossanın habis neoplazması41 C09.1 Tonsiller sütun (anterior) (posterior)42 C09.8 Tonsilin üst üste binen habis lezyonu43 C09.9 Tonsilin habis neoplazması, tanımlanmamış44 C10.0 Vallekulanın habis neoplazması45 C10.1 Epiglot anterior yüzünün habis neoplazması46 C10.2 Orofarenks yan duvarının habis neoplazması47 C10.3 Orofarenks arka duvarının habis neoplazması48 C10.4 Brankiyal yarığın habis neoplazması49 C10.8 Orofarenksin üst üste binen habis lezyonu50 C10.9 Orofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış51 C11.0 Nazofarenks üst duvarının habis neoplazması52 C11.1 Nazofarenks arka duvarının habis neoplazması53 C11.2 Nazofarenks lateral duvarının habis neoplazması54 C11.3 Nazofarenks anterior duvarının habis neoplazması55 C11.8 Nazofarenksin üst üste binen mailgn lezyonu56 C11.9 Nazofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış57 C12 Priform sinüsün habis neoplazması58 C13.0 Postkrikoid bölgenin habis neoplazması59 C13.1 Ariepiglottik katlantının habis neoplazması, hipofarenjiyal taraf60 C13.2 Hipofarenks posterior duvarının habis neoplazması61 C13.8 Hipofarenksin üst üste binen habis lezyonu62 C13.9 Hipofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış63 C14.0 Farenksin habis neoplazması, tanımlanmamış64 C14.2 Waldeyer halkasının habis neoplazması65 C14.8 Dudak oral kavite ve farenksin üst üste binen habis lezyonu66 C15.0 Özefagusun servikal kısmının habis neoplazması67 C15.1 Özefagusun torasik kısmının habis neoplazması68 C15.2 Özefagusun abdominal kısmının habis neoplazması69 C15.3 Özefagusun üst üçte birinin habis neoplazması70 C15.4 Özefagusun orta üçte birinin habis neoplazması71 C15.5 Özefagusun alt üçte birinin habis neoplazması72 C15.8 Özefagusun üst üste binen habis lezyonu73 C15.9 Özefagusun habis neoplazması, tanımlanmamış74 C16.0 Kardiyanın habis neoplazması75 C16.1 Mide fundusunun habis neoplazması76 C16.2 Mide cisminin habis neoplazması77 C16.3 Pilorik antrumun habis neoplazması78 C16.4 Pilorun habis neoplazması79 C16.5 Mide küçük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış80 C16.6 Mide büyük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış81 C16.8 Midenin üst üste binen habis lezyonu82 C16.9 Midenin habis neoplazması, tanımlanmamış83 C17.0 Duodenum habis neoplazması84 C17.1 Jejunum habis neoplazması85 C17.2 İleum habis neoplazması86 C17.3 Meckel divertikülünün habis neoplazması87 C17.8 İnce bağırsağın üst üste binen habis lezyonu88 C17.9 İnce bağırsağın habis neoplazması, tanımlanmamış89 C18.0 Çekumun habis neoplazması90 C18.1 Apandisin habis neoplazması91 C18.2 Asendan kolonun habis neoplazması92 C18.3 Hepatik fleksürün habis neoplazması93 C18.4 Transvers kolonun habis neoplazması94 C18.5 Splenik fleksürün habis neoplazması95 C18.6 Desendan kolonun habis neoplazması96 C18.7 Sigmoid kolonun habis neoplazması97 C18.8 Kolonun üst üste binen habis lezyonu98 C18.9 Kolonun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım99 C19 Rektosigmoid birleşkenin habis neoplazması100 C20 Rektumun habis neoplazması101 C21.0 Anüsün habis neoplazması, tanımlanmamış102 C21.1 Anal kanalın habis neoplazması103 C21.2 Kloakojenik bölgenin habis neoplazması104 C21.8 Rektum, anüs ve anal kanalın üst üste binen habis lezyonu105 C22.0 Karaciğer hücreli karsinom106 C22.1 İntrahepatik safra kanalı karsinomu107 C22.2 Hepatoblastom108 C22.3 Karaciğerin anjiyosarkomu109 C22.4 Karaciğerin diğer sarkomları110 C22.7 Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları111 C22.9 Karaciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış112 C23 Safra kesesinin habis neoplazması113 C24.0 Ekstrahepatik safra kanalının habis neoplazması114 C24.1 Ampulla Vater habis neoplazması115 C24.8 Safra yolunun üst üste binen habis lezyonu116 C24.9 Safra yolunun habis neoplazması117 C25.0 Pankreas başının habis neoplazması118 C25.1 Pankreas cisminin habis neoplazması119 C25.2 Pankreas kuyruğunun habis neoplazması120 C25.3 Pankreatik kanalın habis neoplazması121 C25.4 Endokrin pankreasın habis neoplazması122 C25.7 Pankreasın diğer kısımlarının habis neoplazması123 C25.8 Pankreasın üst üste binen lezyonu124 C25.9 Pankreasın habis neoplazması, tanımlanmamış kısım125 C26.0 İntestinal yolun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım126 C26.1 Dalağın habis neoplazması127 C26.8 Sindirim sisteminin üst üste binen habis lezyonu128 C26.9 Sindirim sistemi içinde yetersiz tanımlanmış yerlerin habis neoplazması129 C30.0 Burun boşluğunun habis neoplazması130 C30.1 Ortakulağın habis neoplazması131 C31.0 Maksiller sinüsün habis neoplazması132 C31.1 Etmoid sinüsün habis neoplazması133 C31.2 Frontal sinüsün habis neoplazması134 C31.3 Sfenoid sinüsün habis neoplazması135 C31.8 Aksesuar sinüslerin üst üste binen habis lezyonu136 C31.9 Aksesuar sinüsün habis neoplazması, tanımlanmamış137 C32.0 Glottisin habis neoplazması138 C32.1 Supraglottisin habis neoplazması139 C32.2 Subglottisin habis neoplazması140 C32.3 Larenjiyal kıkırdağın habis neoplazması141 C32.8 Larenksin üst üste binen habis lezyonu142 C32.9 Larenksin habis neoplazması, tanımlanmamış143 C33 Trakeanın habis neoplazması144 C34.0 Ana bronşun habis neoplazması145 C34.1 Üst lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması146 C34.2 Orta lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması147 C34.3 Alt lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması148 C34.8 Bronş ve akciğerin üst üste binen habis lezyonu149 C34.9 Bronş veya akciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış150 C38.0 Kalbin habis neoplazması151 C38.1 Anterior mediyastenin habis neoplazması152 C38.2 Posterior mediyastenin habis neoplazması153 C38.3 Mediyastenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım154 C38.4 Plevranın habis neoplazması155 C38.8 Kalp, mediyasten ve plevranın üst üste binen habis lezyonu156 C40.0 Skapula ve üst uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması157 C40.1 Üst uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması158 C40.2 Alt uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması159 C40.3 Alt uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması160 C40.8 Uzuvların kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu161 C40.9 Uzuv kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış162 C41.01 Kranyofasiyal kemiklerin habis neoplazması163 C41.02 Maksillofasiyal kemiklerin habis neoplazması164 C41.1 Mandibula habis neoplazması165 C41.2 Vertebral kolonun habis neoplazması166 C41.3 Kaburgalar, sternum ve klavikulanın habis neoplazması167 C41.4 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması168 C41.8 Kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu169 C41.9 Kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış170 C43.0 Dudağın habis melanomu171 C43.1 Göz kapağının habis melanomu, kantus dahil172 C43.2 Kulak ve dış kulak kanalının habis melanomu173 C43.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis melanomu174 C43.4 Saçlı deri ve boynun habis melanomu175 C43.5 Gövdenin habis melanomu176 C43.6 Üst uzuvun habis melanomu, omuz dahil177 C43.7 Alt uzuvun habis melanomu, kalça dahil178 C43.8 Derinin üst üste binen habis melanomu179 C43.9 Derinin habis melanomu, tanımlanmamış180 C44.0 Dudak derisinin habis neoplazması181 C44.1 Göz kapağı derisinin habis neoplazması, kantus dahil182 C44.2 Kulak ve dış kulak kanalı derisinin habis neoplazması183 C44.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis neoplazması184 C44.4 Saçlı deri ve boyun derisinin habis neoplazması185 C44.5 Gövde derisinin habis neoplazması186 C44.6 Üst uzuv derisinin habis neoplazması, omuz dahil187 C44.7 Alt uzuv derisinin habis neoplazması, kalça dahil188 C44.8 Derinin üst üste binen habis lezyonu189 C44.9 Derinin habis neoplazması, tanımlanmamış190 C49.5 Pelvis bağ dokusunun ve yumuşak dokusunun habis neoplazması191 C50.0 Meme başı ve areolanın habis neoplazması192 C50.1 Memenin merkezi kısmının habis neoplazması193 C50.2 Memenin üst-iç kadranının habis neoplazması194 C50.3 Memenin alt-iç kadranının habis neoplazması195 C50.4 Memenin üst-dış kadranının habis neoplazması196 C50.5 Memenin alt-dış kadranının habis neoplazması197 C50.6 Memenin aksiller kuyruğunun habis neoplazması198 C50.8 Memenin üst üste binen habis lezyonu199 C50.9 Memenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım200 C51.0 Labium majusun öalign neoplazması201 C51.1 Labium minusun habis neoplazması202 C51.2 Klitorisin habis neoplazması203 C51.8 Vulvanın üst üste binen habis lezyonu204 C51.9 Vulvanın habis neoplazması, tanımlanmamış205 C52 Vajinanın habis neoplazması206 C53.0 Endoserviksin habis neoplazması207 C53.1 Ekzoserviksin habis neoplazması208 C53.8 Serviks uterinin üst üste binen habis lezyonu209 C53.9 Serviks uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış210 C54.0 İstmus uterinin habis neoplazması211 C54.1 Endometriyumun habis neoplazması212 C54.2 Miyometriyumun habis neoplazması213 C54.3 Fundus uterinin habis neoplazması214 C54.8 Korpus uterinin üst üste binen habis lezyonu215 C54.9 Korpus uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış216 C55 Uterusun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım217 C56 Overin habis neoplazması218 C57.0 Fallop tüpünün habis neoplazması219 C57.1 Geniş ligamentin habis neoplazması220 C57.2 Yuvarlak ligamentin habis neoplazması221 C57.3 Parametriyumun habis neoplazması222 C57.4 Uterin adnekslerinin habis neoplazması, tanımlanmamış223 C57.7 Diğer tanımlanmış kadın genital organlarının habis neoplazması224 C57.8 Kadın genital organlarının üst üste binen habis lezyonu225 C57.9 Kadın genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış226 C58 Plasentanın habis neoplazması227 C60.0 Sünnet derisinin habis neoplazması228 C60.1 Glans penisin habis neoplazması229 C60.2 Penis cisminin habis neoplazması230 C60.8 Penisin üst üste binen habis lezyonu231 C60.9 Penisin habis neoplazması, tanımlanmamış232 C61 Prostatın habis neoplazması233 C62.0 İnmemiş testisin habis neoplazması234 C62.1 İnmiş testisin habis neoplazması235 C62.9 Testisin habis neoplazması, tanımlanmamış236 C63.0 Epididimin habis neoplazması237 C63.1 Spermatik kordun habis neoplazması238 C63.2 Skrotumun habis neoplazması239 C63.7 Diğer tanımlanmış erkek genital organları240 C63.8 Erkek genital organlarının üst üste binen habis lezyonu241 C63.9 Erkek genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış242 C64 Böbreğin habis neoplazması, renal pelvis hariç243 C65 Renal pelvisin habis neoplazması244 C66 Üreterin habis neoplazması245 C67.0 Mesane trigonunun habis neoplazması246 C67.1 Mesane kubbesinin habis neoplazması247 C67.2 Mesane lateral duvarının habis neoplazması248 C67.3 Mesane anterior duvarının habis neoplazması249 C67.4 Mesane posterior duvarının habis neoplazması250 C67.5 Mesane boynunun habis neoplazması251 C67.6 Üreterik orifizin habis neoplazması252 C67.7 Uraküsün habis neoplazması253 C67.8 Mesanenin üst üste binen habis lezyonu254 C67.9 Mesanenin habis neoplazması, tanımlanmamış255 C68.0 Üretranın habis neoplazması256 C68.1 Paraüretral bezin habis neoplazması257 C68.8 Üriner organların üst üste binen habis lezyonu258 C68.9 Üriner organın habis neoplazması, tanımlanmamış259 C69.0 Konjonktivanın habis neoplazması260 C69.1 Korneanın habis neoplazması261 C69.2 Retinanın habis neoplazması262 C69.3 Koroidin habis neoplazması263 C69.4 Siliyer cismin habis neoplazması264 C69.5 Lakrimal bez ve kanalının habis neoplazması265 C69.6 Orbitanın habis neoplazması266 C69.8 Göz ve adneklerin üst üste binen habis lezyonu267 C69.9 Gözün habis neoplazması, tanımlanmamış268 C71.0 Beynin habis neoplazması, loblar ve ventriküller hariç269 C71.1 Frontal lobun habis neoplazması270 C71.2 Temporal lobun habis neoplazması271 C71.3 Paryetal lobun habis neoplazması272 C71.4 Oksipital lobun habis neoplazması273 C71.5 Serebral ventrikülün habis neoplazması274 C71.6 Serebellumun habis neoplazması275 C71.7 Beyin sapının habis neoplazması276 C71.8 Beynin üst üste binen habis lezyonu277 C71.9 Beynin habis neoplazması, tanımlanmamış278 C72.0 Spinal kordun habis neoplazması279 C72.1 Kauda ekuinanın habis neoplazması280 C72.2 Olfaktor sinirin habis neoplazması281 C72.3 Optik sinirin habis neoplazması282 C72.4 Akustik sinirin habis neoplazması283 C72.5 Diğer ve tanımlanmamış kranyal sinirlerin habis neoplazması284 C72.8 Beynin ve merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının üst üste binen habis lezyonu285 C72.9 Merkezi sinir sisteminin habis neoplazması, tanımlanmamış286 C73 Tiroid bezinin habis neoplazması287 C74.0 Adrenal bez korteksinin habis neoplazması288 C74.1 Adrenal bez medullasının habis neoplazması289 C74.9 Adrenal bezin habis neoplazması, tanımlanmamış290 C75.0 Paratiroid bezinin habis neoplazması291 C75.1 Hipofiz bezinin habis neoplazması292 C75.2 Kranyofarenjiyal kanalın habis neoplazması293 C75.3 Pineal bezin habis neoplazması294 C75.4 Karotid cismin habis neoplazması295 C75.5 Aortik cisim ve diğer paraganliyonların habis neoplazması296 C75.8 Pluriglandüler tutulumlu habis neoplazma, tanımlanmamış297 C75.9 Endokrin bezin habis neoplazması, tanımlanmamış298 C77.0 Baş, yüz ve boynun lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması299 C77.1 İntratorasik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması300 C77.2 İntraabdominal lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması301 C77.3 Aksiller ve üst uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması302 C77.4 İnguinal ve alt uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması303 C77.5 İntrapelvik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması304 C77.8 Çoğul bölgelerin lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması305 C77.9 Lenf nodunun sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması, tanımlanmamış306 C81.0 Hodgkin hastalığı, lenfositik baskınlık307 C81.1 Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz308 C81.2 Hodgkin hastalığı, karma hücrelilik309 C81.3 Hodgkin hastalığı, lenfositik azalma310 C81.7 Diğer Hodgkin hastalığı311 C81.9 Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış312 C82.0 Küçük yarık hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma313 C82.1 Karma küçük yarık ve büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma314 C82.2 Büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma315 C82.7 Foliküler non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri316 C82.9 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış317 C83.0 Küçük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma318 C83.1 Küçük yarık hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma319 C83.2 Karma küçük ve büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma320 C83.3 Büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma321 C83.4 İmmünoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma322 C83.5 Lenfoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma323 C83.6 Farklılaşmamış (yaygın) non-Hodgkin lenfoma324 C83.7 Burkitt tümörü325 C83.8 Yaygın non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri326 C83.9 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış327 C90.00 Multipl miyelom, remisyon bahsi olmadan328 C90.01 Multipl miyelom, remisyonda329 C90.10 Plazma hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan330 C90.11 Plazma hücreli lösemi, remisyonda331 C90.20 Plazmasitom, ekstramedüller, remisyon bahsi olmadan332 C90.21 Plazmasitom, ekstramedüller, remisyonda333 C91.00 Akut lenfoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan334 C91.01 Akut lenfoblastik lösemi, remisyonda335 C91.10 Kronik lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan336 C91.11 Kronik lenfositik lösemi, remisyonda337 C91.20 Subakut lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan338 C91.21 Subakut lenfositik lösemi, remisyonda339 C91.30 Prolenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan340 C91.31 Prolenfositik lösemi, remisyonda341 C91.40 Saçlı hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan342 C91.41 Saçlı hücreli lösemi, remisyonda343 C91.50 Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan344 C91.51 Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyonda345 C91.70 Diğer lenfoid lösemiler, remisyon bahsi olmadan346 C91.71 Diğer lenfoid lösemiler, remisyonda347 C91.90 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan348 C91.91 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda349 C92.00 Akut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan350 C92.01 Akut miyeloid lösemi, remisyonda351 C92.10 Kronik miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan352 C92.11 Kronik miyeloid lösemi, remisyonda353 C92.20 Subakut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan354 C92.21 Subakut miyeloid lösemi, remisyonda355 C92.30 Miyeloid sarkom, remisyon bahsi olmadan356 C92.31 Miyeloid sarkom, remisyonda357 C92.40 Akut promiyelositik lösemi, remisyon bahsi olmadan358 C92.41 Akut promiyelositik lösemi, remisyonda359 C92.50 Akut miyelomonositik lösemi, remisyon bahsi olmadan360 C92.51 Akut miyelomonositik lösemi, remisyonda361 C92.70 Diğer miyeloid lösemiler, remisyon bahsi olmadan362 C92.71 Diğer miyeloid lösemiler, remisyonda363 C92.90 Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan364 C92.91 Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda365 C94.00 Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyon bahsi olmadan366 C94.01 Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyonda367 C94.10 Kronik eritremi, remisyon bahsi olmadan368 C94.11 Kronik eritremi, remisyonda369 C94.20 Akut megakaryoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan370 C94.21 Akut megakaryoblastik lösemi, remisyonda371 C94.30 Mast hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan372 C94.31 Mast hücreli lösemi, remisyonda373 C94.40 Akut panmiyelozis, remisyon bahsi olmadan374 C94.41 Akut panmiyelozis, remisyonda375 C94.50 Akut miyelofibrozis, remisyon bahsi olmadan376 C94.51 Akut miyelofibrozis, remisyonda377 C94.70 Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyon bahsi olmadan378 C94.71 Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyonda379 D55.0 Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz [G6PD] eksikliğine bağlı anemi380 D55.1 Glutatyon metabolizmasının diğer bozukluklarına bağlı anemi381 D55.2 Glikolitik enzimlerin bozukluklarına bağlı anemi382 D55.3 Nükleotid metabolizması bozukluklarına bağlı anemi383 D55.8 Enzim bozukluklarına bağlı diğer anemiler384 D55.9 Enzim bozukluğuna bağlı anemi, tanımlanmamış385 D56.0 Alfa talasemi386 D56.1 Beta talasemi387 D56.2 Deltabeta talasemi388 D56.3 Talasemi taşıyıcılığı389 D56.4 Fetal hemoglobinin kalıtsal devamlılığı [HPFH]390 D56.8 Diğer talasemiler391 D56.9 Talasemi, tanımlanmamış392 D57.0 Kriz ile birlikte orak hücreli anemi393 D57.1 Kriz olmadan orak hücreli anemi394 D57.2 Çift heterozigot oraklaşma bozuklukları395 D57.3 Orak-hücre taşıyıcılığı396 D57.8 Diğer orak-hücre bozuklukları397 D58.0 Herediter sferositoz398 D58.1 Kalıtsal eliptositoz399 D58.2 Diğer hemoglobinopatiler400 D58.8 Diğer tanımlanmış kalıtsal hemolitik anemiler401 D58.9 Kalıtsal hemolitik anemiler, tanımlanmamış402 D59.0 İlaca bağlı otoimmün hemolitik anemi403 D59.1 Diğer otoimmün hemolitik anemiler404 D59.2 İlaca bağlı otoimmün olmayan hemolitik anemi405 D59.3 Hemolitik-üremik sendrom406 D59.4 Diğer otoimmün olmayan hemolitik anemiler407 D59.5 Paroksismal noktürnal hemoglobinuri [Marchiafava-Micheli]408 D59.6 Diğer dış sebeplerden dolayı hemolize bağlı hemoglobinüri409 D59.8 Diğer edinsel hemolitik anemiler410 D59.9 Edinsel hemolitik anemi, tanımlanmamış411 D60.0 Kronik edinsel saf kırmızı hücre aplazisi412 D60.1 Geçici edinsel saf kırmızı hücre aplazisi413 D60.8 Diğer edinsel saf kırmızı hücre aplazileri414 D60.9 Edinsel saf kırmızı hücre aplazisi, tanımlanmamış415 D61.0 Yapısal aplastik anemi416 D61.1 İlaca bağlı aplastik anemi417 D61.2 Diğer dış ajanlara bağlı aplastik anemi418 D61.3 İdiyopatik aplastik anemi419 D61.8 Diğer tanımlanmış aplastik anemiler420 D61.9 Aplastik anemi, tanımlanmamış421 D62 Akut posthemorajik anemi422 D63.0 Neoplastik hastalıkta anemi423 D63.8 Başka yerde sınıflandırılmış diğer kronik hastalıklarda anemi424 D64.0 Kalıtsal sideroblastik anemi425 D64.1 Hastalığa bağlı sekonder sideroblastik anemi426 D64.2 İlaçlara ve toksinlere bağlı sekonder sideroblastik anemi427 D64.3 Diğer sideroblastik anemiler428 D64.4 Konjenital diseritropoetik anemi429 D64.8 Diğer tanımlanmış anemiler430 D64.9 Anemi, tanımlanmamış431 D65 Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon sendromu]432 D66 Kalıtsal faktör VIII eksikliği433 D67 Kalıtsal faktör IX eksikliği434 D68.0 Von Willebrand hastalığı435 D68.1 Kalıtsal faktör XI eksikliği436 D68.2 Diğer pıhtılaşma faktörlerinin kalıtsal eksikliği437 D68.3 Dolaşımdaki antikoagülanlara bağlı hemorajik bozukluk438 D68.4 Edinsel koagülasyon faktörü eksikliği439 D68.8 Diğer tanımlanmış koagülasyon defektleri440 D68.9 Koagülasyon defekti, tanımlanmamış441 D69.0 Allerjik purpura442 D69.1 Kalitatif trombosit defektleri443 D69.2 Diğer nontrombositopenik purpura444 D69.3 İdiyopatik trombositopenik purpura445 D69.4 Diğer primer trombositopeniler446 D69.5 Sekonder trombositopeni447 D69.6 Trombositopeni, tanımlanmamış448 D69.8 Diğer tanımlanmış hemorajik durumlar449 D69.9 Hemorajik durum, tanımlanmamış450 E10.11 Ketoasidoz ile birlikte Tip I diyabetes mellitus, koma olmadan451 E10.12 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan452 E10.13 Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan453 E10.14 Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma ile birlikte454 E10.15 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma olmadan455 E10.16 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma ile birlikte456 E10.21 Yeni başlamış diyabetik nefropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus457 E10.22 Yerleşik diyabetik nefropati ile birlikte Tip I diyabetes mellitus458 E10.23 İlerlemiş böbrek hastalığı ile birlikte Tip I diyabetes mellitus459 E10.29 Diğer tanımlanmış böbrek komplikasyonu ile birlikte Tip I diyabetes mellitus460 E10.31 Arka planda retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus461 E10.32 Preproliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus462 E10.33 Proliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus463 E10.34 Diğer retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus464 E10.35 İlerlemiş göz hastalığı ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus465 E10.36 Diyabetik katarakt ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus466 E10.39 Diğer tanımlanmış göz komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus467 E10.40 Tanımlanmamış nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus468 E10.41 Diyabetik mononöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus469 E10.42 Diyabetik polinöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus470 E10.43 Diyabetik otonom nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus471 E10.49 Diğer tanımlanmış nörolojik komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus472 E10.51 Periferik anjiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren olmadan473 E10.52 Periferik anjiyopati ile birlikte ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren ile birlikte474 E10.53 Diyabetik iskemik kardiyomiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus475 E10.61 Tanımlanmış diyabetik kas-iskelet ve bağ dokusu komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus476 E10.62 Tanımlanmış deri ve subkütan doku komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus477 E10.63 Tanımlanmış periodontal komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus478 E10.64 Hipoglisemi ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus479 E10.65 Kötü kontrol ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus480 E10.69 Diğer tanımlanmış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus481 E10.71 Çoğul mikrovasküler komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus482 E10.73 Çoğul sebeplere bağlı ayak ülseri ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus483 E10.8 Tanımlanmamış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus484 E10.9 Komplikasyonsuz Tip 1 diyabetes mellitus485 E11.8 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte486 E84.0 Akciğer belirtileri ile birlikte kistik fibrozis487 E84.1 İntestinal belirtiler ile birlikte kistik fibrozis488 E84.8 Diğer belirtiler ile birlikte kistik fibrozis489 E84.9 Kistik fibrozis, tanımlanmamış490 G30.0 Erken başlangıçlı alzheimer hastalığı491 G30.1 Geç başlangıçlı alzheimer hastalığı492 G30.8 Diğer Alzheimer hastalığı493 G30.9 Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış494 G31.0 Etrafı çevrili beyin atrofisi495 G31.1 Senil beyin dejenerasyonu, başka yerde sınıflandırılmamış496 G31.2 Alkole bağlı sinir sistemi dejenerasyonu497 G31.3 Lewy cismi hastalığı498 G31.8 Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları499 G31.9 Sinir sisteminin dejeneratif hastalığı, tanımlanmamış500 G32.0 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda spinal kordun subakut kombine dejenerasyonu501 G32.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif bozuklukları502 G35 Multipl skleroz503 G36.0 Nöromiyelitis optika [Devic]504 G36.1 Akut ve subakut hemorajik lökoensefalit [Hurst]505 G36.8 Diğer tanımlanmış akut disemine demiyelinizasyon506 G36.9 Akut disemine demiyelinizasyon, tanımlanmamış507 G37.0 Diffüz skleroz508 G37.1 Korpus kallozumun merkezi demiyelinizasyonu509 G37.2 Merkezi pontin miyelinolizis510 G37.3 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akut transvers miyelit511 G37.4 Subakut nekrotizan miyelit512 G37.5 Konsantrik skleroz [Balö]513 G37.8 Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış demiyelinizan hastalıkları514 G37.9 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, tanımlanmamış515 G45.0 Vertebro-baziler arter sendromu516 G45.1 Karotid arter sendromu (hemisferik)517 G45.2 Çoğul ve bilateral preserebral arter sendromları518 G45.3 Amorozis fugaks519 G45.4 Geçici global amnezi520 G45.8 Diğer geçici serebral iskemik ataklar ve ilgili sendromlar521 G45.9 Geçici serebral iskemik atak, tanımlanmamış522 G46.0 Orta serebral arter sendromu (I66.0+)523 G46.1 Anterior serebral arter sendromu (I66.1+)524 G46.2 Posterior serebral arter sendromu (I66.2+)525 G46.3 Beyin sapı inme sendromu (I60-I67+)526 G46.4 Serebellar inme sendromu (I60-I67+)527 G46.5 Saf motor laküner sendrom (I60-I67+)528 G46.6 Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67+)529 G46.7 Diğer laküner sendromlar (I60-I67+)530 G46.8 Serebrovasküler hastalıklarda diğer vasküler beyin sendromları (I60-I67+)531 I11.0 Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp hastalığı532 I11.9 Konjestif kalp yetmezliği olmadan hipertansif kalp hastalığı533 I12.0 Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif böbrek hastalığı534 I12.9 Böbrek yetmezliği olmadan hipertansif böbrek hastalığı535 I13.0 Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı536 I13.1 Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı537 I13.2 Konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı538 I13.9 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, tanımlanmamış539 I15.0 Renovasküler hipertansiyon540 I15.1 Diğer renal bozukluklara sekonder hipertansiyon541 I15.2 Endokrin hastalıklara sekonder hipertansiyon542 I20.0 Anstabil anjina543 I20.1 Belgelenmiş spazm ile birlikte anjina pektoris544 I20.8 Angjna pektorisin diğer formları545 I20.9 Anjina pektoris, tanımlanmamış546 I21.0 Anterior duvarın akut transmural imyokard enfarktüsü547 I21.1 İnferior duvarın akut transmural miyokard enfarktüsü548 I21.2 Diğer yerlerin akut transmural miyokard enfarktüsü549 I21.3 Tanımlanmamış yerin akut transmural miyokard enfarktüsü550 I21.4 Akut subendokardiyal miyokard enfarktüsü551 I21.9 Akut miyokard enfarktüsü, tanımlanmamış552 I22.0 Anterior duvarın tekrarlayan miyokard enfarktüsü553 I22.1 İnferior duvarın tekrarlayan miyokard enfarktüsü554 I22.8 Diğer yerlerin tekrarlayan miyokard enfarktüsü555 I22.9 Tanımlanmamış yerin sonraki miyokard enfarktüsü556 I23.0 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak hemoperikardiyum557 I23.1 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak atrial septal defekt558 I23.2 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak ventriküler septal defekt559 I23.3 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak hemoperikardiyum olmadan kardiyak duvar rüptürü560 I23.4 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak korda tendinea rüptürü561 I23.5 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak papiller kas rüptürü562 I23.6 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak atriyum, auriküler uzantı ve ventrikül trombozu563 I23.8 Akut miyokard enfartüsünü takiben diğer mevcut komplikasyonlar564 I24.0 Miyokard enfadktüsü ile sonuçlanmayan koroner tromboz565 I24.1 Dressler sendromu566 I24.8 Akut iskemik kalp hastalığının diğer formları567 I24.9 Akut iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış568 I25.0 Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, bu şekilde açıklanmış569 I25.10 Aterosklerotik kalp hastalığı, tanımlanmamış damarın570 I25.11 Aterosklerotik kalp hastalığı, doğal koroner arterin571 I25.12 Aterosklerotik kalp hastalığı, otolog bypass greftin572 I25.13 Aterosklerotik kalp hastalığı, nonotolog bypass greftin573 I25.2 Eski miyokard enfarktüsü574 I25.3 Kalp anevrizması575 I25.4 Koroner arter anevrizması576 I25.5 İskemik kardiyomiyopati577 I25.6 Sessiz miyokardiyal iskemi578 I25.8 Kronik iskemik kalp hastalığının diğer formları579 I25.9 Kronik iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış580 I26.0 Akut kor pulmonale bahsi ile birlikte pulmoner embolizm581 I26.9 Akut kor pulmonale bahsi olmadan pulmoner embolizm582 I27.0 Primer pulmoner hipertansiyon583 I27.1 Kifoskolyotik kalp hastalığı584 I27.2 Diğer sekonder pulmoner hipertansiyon585 I27.8 Diğer tanımlanmış pulmoner kalp hastalıkları586 I27.9 Pulmoner kalp hastalığı, tanımlanmamış587 I28.0 Pulmoner damarın arteriyovenöz fistülü588 I28.1 Pulmoner arter anevrizması589 I28.8 Pulmoner damarların diğer tanımlanmış hastalıkları590 I28.9 Pulmoner damarların hastalığı, tanımlanmamış591 I31.0 Kronik adeziv perikardit592 I31.1 Kronik konstriktif perikardit593 I34.0 Mitral (kapak) yetmezliği594 I34.1 Mitral (kapak) prolapsı595 I34.2 Nonromatizmal mitral (kapak) stenozu596 I34.8 Diğer nonromatizmal mitral kapak bozuklukları597 I34.9 Nonromatizmal mitral kapak bozukluğu, tanımlanmamış598 I36.0 Nonromatizmal trikuspid (kapak) stenozu599 I36.1 Nonromatizmal triküspid (kapak) yetmezliği600 I36.2 Yetmezlik ile birlikte nonromatizmal triküspid (kapak) stenozu601 I36.8 Diğer nonromatizmal triküspid kapak bozuklukları602 I36.9 Nonromatizmal triküspid kapak bozukluğu, tanımlanmamış603 I37.0 Pulmoner kapak stenozu604 I37.1 Pulmoner kapak yetmezliği605 I37.2 Yetmezlik ile birlikte pulmoner kapak stenozu606 I37.8 Diğer pulmoner kapak bozuklukları607 I37.9 Pulmoner kapak bozukluğu, tanımlanmamış608 I41.0 Başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda miyokardit609 I41.1 Başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda miyokardit610 I41.2 Başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda miyokardit611 I41.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda miyokardit612 I42.0 Dilate kardiyomiyopati613 I42.1 Obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati614 I42.2 Diğer hipertrofik kardiyomiyopati615 I42.3 Endomiykardiyal (eozinofilik) hastalık616 I42.4 Endokardiyal fibroelastoz617 I42.5 Diğer restriktif kardiyomiyopati618 I42.6 Alkolik kardiyomiyopati619 I42.7 İlaçlara ve diğer dış ajanlara bağlı kardiyomiyopati620 I42.8 Diğer kardiyomiyopatiler621 I42.9 Kardiyomyopati, tanımlanmamış622 I50.0 Konjestif kalp yetmezliği623 I50.1 Sol ventrikül yetmezliği624 I50.9 Kalp yetmezliği, tanımlanmamış625 I51.0 Kardiyak septal defekt, edinsel626 I51.1 Korda tendinea rüptürü, başka yerde sınıflandırılmamış627 I51.2 Papiller kas rüptürü, başka yerde sınıflandırılmamış628 I51.3 İntrakardiyak tromboz, başka yerde sınıflandırılmamış629 I51.4 Miyokardit, tanımlanmamış630 I51.5 Miyokard dejenerasyonu631 I51.6 Kardiyovasküler hastalık, tanımlanmamış632 I51.7 Kardiyomegali633 I60.0 Karotid sifon ve bifürkasyondan kaynaklanan subaraknoid kanama634 I60.1 Orta serebral arterden kaynaklanan subaraknoid kanama635 I60.2 Anterior komunikan arterden kaynaklanan subaraknoid kanama636 I60.3 Posterior komunikan arterden kaynaklanan subaraknoid kanama637 I60.4 Baziler arterden kaynaklanan subaraknoid kanama638 I60.5 Vertebral arterden kaynaklanan subaraknoid kanama639 I60.6 Diğer intrakranyal arterlerden kaynaklanan subaraknoid kanama640 I60.7 İntrakranyal arterden kaynaklanan subaraknoid kanama, tanımlanmamış641 I60.8 Diğer subaraknoid kanama642 I60.9 Subaraknoid kanama, tanımlanmamış643 I61.0 Hemisferde intraserebral kanama, subkortikal644 I61.1 Hemisferde intraserebral kanama, kortikal645 I61.2 Hemisferde intraserebral kanama, tanımlanmamış646 I61.3 Beyin sapında intraserebral kanama647 I61.4 Serebellumda intraserebral kanama648 I61.5 İntraserebral kanama, intraventriküler649 I61.6 İntraserebral kanama, çoğul lokalize650 I61.8 Diğer intraserebral kanama651 I61.9 İntraserebral kanama, tanımlanmamış652 I62.0 Subdural kanama (akut)(nontravmatik)653 I62.1 Nontravmatik ekstradural kanama654 I62.9 İntrakranyal kanama (nontravmatik), tanımlanmamış655 I63.0 Preserebral arter trombozuna bağlı serebral enfarktüs656 I63.1 Preserebral arter embolisine bağlı serebral enfarktüs657 I63.2 Preserebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı serebral enfarktüs658 I63.3 Serebral arterlerin trombozuna bağlı serebral enfarktüs659 I63.4 Serebral arterlerin embolizmine bağlı serebral enfarktüs660 I63.5 Serebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı serebral enfarktüs661 I63.6 Serebral venlerin trombozuna serebral enfarktüs, nonpiyojenik662 I63.8 Dier serebral enfarktüs663 I63.9 Serebral enfarktüs, tanımlanmamış664 I64 İnme, kanama veya enfarktüs olarak tanımlanmamış665 I65.0 Vertebral arterin oklüzyon ve stenozu666 I65.1 Baziler arterin oklüzyon ve stenozu667 I65.2 Karotid arterin oklüzyon ve stenozu668 I65.3 Çoğul ve bilateral preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu669 I65.8 Diğer preserebral arterin oklüzyon ve stenozu670 I65.9 Tanımlanmamış preserebral arterin oklüzyon ve stenozu671 I66.0 Orta serebral arterin oklüzyon ve stenozu672 I66.1 Anterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu673 I66.2 Posterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu674 I66.3 Serebellar arterlerin oklüzyon ve stenozu675 I66.4 Çoğul ve bilateral serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu676 I66.8 Diğer serebral arterin oklüzyon ve stenozu677 I66.9 Tanımlanmamış serebral arterin oklüzyon ve stenozu678 I67.0 Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış679 I67.1 Serebral anevrizma, rüptüre olmamış680 I67.2 Serebral ateroskleroz681 I67.3 Progresif vasküler lökoensefalopati682 I67.4 Hipertansif ensefalopati683 I67.5 Moyamoya hastalığı684 I67.6 İntrakranyal venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu685 I67.7 Serebral arterit, başka yerde sınıflandırılmamış686 I67.8 Diğer tanımlanmış serebrovasküler hastalıklar687 I67.9 Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış688 I68.0 Serebral amiloid anjiyopati (E85.-+)689 I68.1 Başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda serebral arterit690 I68.2 Başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda serebral arterit691 I68.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda diğer serebrovasküler bozukluklar692 I69.0 Subaraknoid kanama sekeli693 I69.1 İntraserebral kanama sekeli694 I69.2 Diğer nontravmatik intrakranyal kanama sekeli695 I69.3 Serebral enfarktüs sekeli696 I69.4 İnme sekeli, kanama veya enfarktüs olarak tanımlanmamış697 I69.8 Diğer ve tanımlanmamış serebrovasküler hastalıkların sekeli698 I71.00 Aort diseksiyonu, tanımlanmamış yer699 I71.01 Torasik aort diseksiyonu700 I71.02 Abdominal aort diseksiyonu701 I71.03 Torakoabdominal aort diseksiyonu702 I71.1 Torasik aort anevrizması, rüptüre703 I71.2 Torasik aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan704 I71.3 Abdominal aort anevrizması, rüptüre705 I71.4 Abdominal aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan706 I71.5 Torakoabdominal aort anevrizması, rüptüre707 I71.6 Torakoabdominal aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan708 I71.8 Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptüre709 I71.9 Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan710 J43.0 MacLeod sendromu711 J43.1 Panlobüler amfizem712 J43.2 Sentrilobüler amfizem713 J43.8 Diğer amfizem714 J43.9 Amfizem, tanımlanmamış715 J44.0 Akut alt solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı716 J44.1 Akut alevlenme ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış717 J44.8 Diğer tanımlanmış kronik obstrüktif akciğer hastalığı718 J44.9 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış719 J46 Status astmatikus720 K50.0 İnce bağırsağın Crohn hastalığı721 K50.1 Kalın bağırsağın Crohn hastalığı722 K50.8 Diğer Crohn hastalıkları723 K50.9 Crohn hastalığı, tanımlanmamış724 K51.0 Ülseratif (kronik) enterokolit725 K51.1 Ülseratif (kronik) ileokolit726 K51.2 Ülseratif (kronik) proktit727 K51.3 Ülseratif (kronik) rektosigmoidit728 K51.4 Kolon psödopolipozisi729 K51.5 Mukozal proktokolit730 K51.8 Diğer ülseratif kolitler731 K51.9 Ülseratif kolit, tanımlanmamış732 K71.3 Toksik karaciğer hastalığı, kronik persistan hepatit ile733 K71.4 Toksik karaciğer hastalığı, kronik lobuler hepatit ile734 K71.5 Toksik karaciğer hastalığı, kronik aktif hepatit ile735 K72.1 Kronik karaciğer yetmezliği736 K73.0 Kronik persistan hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış737 K73.1 Kronik lobuler hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış738 K73.2 Kronik aktif hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış739 K73.8 Diğer kronik hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış740 K73.9 Kronik hepatit, tanımlanmamış741 K74.0 Hepatik fibroz742 K74.1 Hepatik skleroz743 K74.2 Hepatik fibroz, hepatik skleroz ile birlikte744 K74.3 Primer biliyer siroz745 K74.4 Sekonder biliyer siroz746 K74.5 Biliyer siroz, tanımlanmamış747 K74.6 Karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozları748 K86.0 Alkole bağlı kronik pankreatit749 N04.0 Nefrotik sendrom, minör glomerüler anormallik750 N04.1 Nefrotik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlar751 N04.2 Nefrotik sendrom, diffüz membranöz glomerulonefrit752 N04.3 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyal proliferatif glomerülonefrit753 N04.4 Nefrotik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefrit754 N04.5 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyokapiller glomerülonefrit755 N04.6 Nefrotik sendrom, yoğun depozit hastalığı756 N04.7 Nefrotik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefrit757 N04.8 Nefrotik sendrom, diğer758 N04.9 Nefrotik sendrom, tanımlanmamış759 N11.0 Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit760 N11.1 Kronik obstrüktif piyelonefrit761 N11.8 Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit762 N11.9 Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış763 N11.0 Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit764 N11.1 Kronik obstrüktif piyelonefrit765 N11.8 Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit766 N11.9 Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış767 N19 Tanımlanmamış renal yetmezlik768 Z94.0 Böbrek nakli durumu769 Z94.1 Kalp nakli durumu770 Z94.2 Akciğer nakli durumu771 Z94.3 Kalp ve akciğerler nakli durumu772 Z94.4 Karaciğer nakli durumu773 Z94.5 Deri nakli durumu774 Z94.6 Kemik nakli durumu775 Z94.7 Kornea nakli durumu776 Z94.8 Diğer transplante edilen organ ve doku durumu777 Z94.9 Transplante edilen organ ve doku durumu, tanımlanmamış778 İmmün supresif kullananlar---- Tanı koduna bakılmaksızın son üç ay içinde ilaç kullanımı "L01XC02-Rituximab L04A - İmmünsupresif Ajanlar "Kaynak: //hastane.yyu.edu.tr/

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2021, 22:41
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER