Kemoterapi ve anestezi deneyimimiz: olgu sunumu

Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi(HİPEK), 1990 yılından bu yana, peritoneal bölge  kanserleri tedavisinde kullanılmaktadır. Primer kanserin ve diğer viseral organlardaki ve peritoneal yüzeylerdeki kanser ile ilişkili dokuların kesilip alınması işlemi sitoredüktif cerrahi (SRC) olarak tanımlanmaktadır.

HİPEK ile kombine SR’de amaç, tüm makroskopik kitlelerin eksize edilmesi ve peritoneal boşlukta kemoterapik ajan tedavileri ile hastanın yaşam süresinin geliştirilmesidir.

Bu tedavi ile morbidite % 12 ile % 67.6 arasında değişirken, mortalite %0 ile %9 arasındadır(1,2). SRC sırasında ciddi sıvı kaybı ve ciddi kan kaybına bağlı hipovolemi, uzamış cerrahiye bağlı hipotermi, ciddi kanamaya bağlı koagülopatiler major problemlerdir. HİPEK sırasında hipertermi ve intraabdominal basınç artışına bağlı kardiyak disfonksiyonlar, artmış metabolik hız ve oksijen tüketimi, akut böbrek hasarı ve kemoterapötik ajanların sitotoksik etkileri major problemlerdir ve bu nedenle bu hastaların anestezi yönetimi önem arz etmektedir. Bu olgu sunumunda, over kanseri nedeniyle SRC yapılan olgudaki HİPEK uygulaması ve anestezi yönetimi sunulmuştur.

OLGU

Atmışyedi yaşında, 60 kg, 160 cm, kadın hastaya over ca nedeniyle genel anestezi altında SRC ve HİPEK uygulanması planlandı. Anamnezinde hipertansiyon dışında özelliği olmayan hastanın preoperatif fizik muayenesinde genel durumunun düşkün olduğu, distandü batına bağlı nefes darlığı olduğu görüldü. Laboratuvar tetkikleri normal sınırlardaydı.

Dr. Mehmet Rıdvan YALIN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Malatya, Türkiye

 

Ameliyathaneye alınan hastaya standart anestezi monitörizasyonu (NİKB, EKG, SpO2) uygulandı. Anestezi indüksiyonundan sonra hasta entübe edildi ve sağ juguler venden santral venöz kanülasyon, sağ radiyal arterden arter monitörizasyonu sağlandı. Anestezi başlangıcından sonra 5.saate SRC tamamlandı ve HİPEK uygulanmasına karar verildi. Doksan dakika süresince sisplatin içeren HİPEK uygulaması yapıldı. HİPEK süresince 2500 ml sıvı infüzyonu sağlandı ve toplam 600 ml idrar çıkışı olduğu görüldü.

İşlem süresince rutin anestezi monitörizasyonuna ek olarak vücut ısısı, 15 dakika aralıklarla arter kan gazı, kan şekeri, santral venöz basınç, hemoglobin, hemotokrit ve elektrolit takibi yapıldı (Resim 1). HİPEK uygulamasının 15.dakikasında tansiyon değerlerinin düşmesi nedeniyle 6 mcg/kg/dk dozunda noradrenalin infüzyonuna başlandı ve hasta yoğunbakıma transfer edilinceye kadar devam edildi. HİPEK uygulaması sonunda, laboratuvar değerleri, hemodinamik verileri ve solunumsal parametreleri normal sınırlarda olan hasta entübe halde postoperatif yoğun bakım ünitesine alındı. İki gün sonra ekstübe edilen hasta 1 hafta sonra servise devredildi.

SONUÇ

HİPEK ile SRC uygulanan hastalarda, majör hemodinamik ve metabolik değişikliklerin olduğu yüksek riskli bir cerrahi prosedür tercih edildiği unutulmamalıdır ve bu cerrahi uygulama anestezistler için de oldukça zor bir süreçtir. Hastalarda ciddi sıvı geçişleri, kan ve protein kayıpları, hipermetabolik durum ve artmış intraabdominal basınç mevcut olduğundan hastaların yakın takip edilmeleri ve gelişebilecek durumlara göre anestezistin hazırlıklı olması gerekmektedir. Normovolemi sağlamak ve idame ettirmek, HİPEK fazında ise artmış metabolik aktiviteyle ve gelişen koagülasyon değişiklikleri ile ilgili önlem almak esastır.

Anahtar kelimeler: peritoneal karsinomatoz, hipertermik intraperitoneal kemoterapi, anestezi, olgu

 KAYNAKLAR

  1. Elias D, Honore C, Ciuchendea R, Elias D, Honoré C, Ciuchendéa R ve diğ. Peritoneal psödomikoma: Tam sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapinin sistematik bir politikasının sonuçları. Br J Surg 2008; 95: 1164 -71.

 

  1. Witkamp AJ, de Bree E, Kaag MM, Van Slooten GW, van Coevorden F ve diğ. Psödomiksoma peritonunda geniş cerrahi sitoredüksiyon ve intraoperatif hipertermik intraperitoneal kemoterapi. Br J Surg 2001; 88: 458-63.
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı