Laparoskopik sleeve gastrektomi cerrahisi

Bariatrik cerrahi, obez hastaların komorbiditelerinde ve yaşam kalitelerinde iyileşme ile uzun süreli kalıcı kilo kaybı sağlayabilir.

Bu hastaların anestezi yönetimi cerrahi teknikten bağımsız olarak komplikasyon ve mortaliteyi artıran farklılıklar içermektedir. Çalışmada edindiğimiz anestezik deneyimlerin aktarılması ve literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM

Çalışmamız 2015 yılında Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde Sleeve gastrektomi operasyonu geçiren 283 hastanın kayıtlarının incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Hastalar obez/morbid obez/süper morbid obez (n) 113/115/55 olmak üzere klasifiye edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, komorbid durumları, cerrahi ve anestezi süreleri, peroperatif dönemde görülen komplikasyonlar, taburculuk süreleri, yoğun bakım ihtiyacı olanlar ve kalış süreleri kaydedilmiştir.

Dr. Serpil BAYINDIR, Dr. Fatma KOÇYİĞİT Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon

BULGULAR

Hastalar 20 ile 58 yaş aralığında ve % 72.43’ünü kadın hastalar oluşturmaktaydı. En fazla kilosu olan hasta 199 kg ve VKİ en fazla 69.4 kg/m2 idi. En sık karşılaşılan komorbid durum % 38 olarak obstrüktif uyku apne sendromu tespit edildi. Ortalama operasyon süresi 90.09 dakika ve anestezi süresi 101.09 dakika olarak en fazla süpermorbid obez grubunda kaydedildi. İntraoperatif kan ve kan ürünü transfüzyon ihtiyacı 1 kere oldu. Yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısı 11, mekanik ventilatör ihtiyacı olan hasta sayısı 3 ve bu hastaların ortalama yoğun bakımda kalış süreleri 3.2 gün idi. Hastaların taburculuk süreleri 6.48/6.77/7.27 gün idi. Postoperatif dönemde en çok görülen komplikasyonlar % 36 bulantıkusma, % 16.6 solunumsal komplikasyonlar, % 2.1 yara yeri enfeksiyonu olarak tespit edildi. Hastalar reoperasyona en çok stepler hattından sızıntı sebebiyle 4 kere alındı.

SONUÇ

Modernizasyon ve ekonomik büyümeye paralel olarak küresel bir epidemi haline gelmiş olan obezitenin önümüzdeki yüzyılın en önemli sağlık problemi olacağı öngörülmektedir. Gün geçtikçe daha fazla sayıda obez hasta cerrahi operasyon geçireceği için anestezi uzmanlarının obez hastalara yaklaşımı ve karşılaşacağı problemlerle başedebilmesi daha önem kazanacaktır. Deneyimler paylaşıldıkça ve bilimsel fikir alışverişleri devam ettiği sürece karşılaşılan güçlüklerle baş edebilmek daha kolay olacaktır.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı