Midgut rotasyon anomalisi bulunan hastaların değerlendirilmesi

Kliniğimizde opere edilen ve çok nadir görülen Midgut Rotasyon anomalisi bulunan iki olgunun incelenmesi

GEREÇ VE YÖNTEM:

2013-2015 yılları arasında kliniğimizde opere edilen, per operatif tanı konulan, midgut rotasyon anomalisi bulunan iki hastanın yapılan tetkikler ve ameliyatta elde edilen bulgular ile değerlendirilmesi.

BULGULAR

1.olgu 22 yaşında erkek hasta, akut batın ile kliniğimize başvuran hastaya acil laparatomi yapıldı. Adandix perforasyonu tanısı konuldu. Per op yapılan incelemede hastada Ters rotasyon anomalisi olduğu, Transvers kolonun SMA ‘nın arkasında olduğu, ileoçekal bölgenin ise karın sol alt kadranda olduğu görüldü.

Dr. Eyüp Mehmet PİRCANOĞLU Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Kahramanmaraş

 

2.olgu 59 yaş bayan hasta Koledokolelitiyazis tanısı ile kolesistektomi ve koledokoduodenostomi yapılan hastada per op yapılan incelemede Midgut rotasyon anomalisi tespit edildi. Hastada Non rotasyon anomalisi olduğu, İleoçekal bölgenin batın orta hatta olduğu ve sağ kolonun tamamen mobil olduğu görüldü.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Midgut rotasyon anomalileri 500 doğumda bir görülmekte olup %90 ‘ı doğumu takip eden 1 yıl içerisinde kendini göstermektedir ve tanısı çok zor konulmaktadır.Çok nadir olarak erişkin yaşlarda da görülebilmektedir. Genellikle cerrahi esnasında tanı konulan bu tip anomaliler hiçbir bulgu vermeyebilir.

Rotasyon anomalileri ters roatasyon, paraduodenal herni ve  nonrotasyon olarak sınıflandırılmaktadır. Dar bir pedinkül ile uzun bir aksa sahip mezenter kökü olması ve mobil kolon segmenti olması predispozan faktörler arasında yer almaktadır.Tedavide mezenterik kan akımının değerlendirilmesi başta olmak üzere barsaklara posizyon verilmesi ve profilaktik apandektomi yapılmaktadır. Takibe alınan hastalarda anomali  durumuna göre gelişebilecek komplikasyonlar açısından takip edilmelidir.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı