Hastalıklar

Myasthenia gravis’in belirtileri nelerdir?

Myastenia gravis, değişen derecelerde zayıflık ve vücudun iskelet (gönüllü) kaslarının hızlı yorgunluğu ile karakterize nöromüsküler bir hastalıktır. Latince ve Yunanca kökenli olan myasthenia gravis ismi, kelimenin tam anlamıyla “kas kası zayıflığı” anlamına gelmektedir.

Bununla birlikte, mevcut tedavilerle, çoğu myastenia gravis vakası, adından da anlaşılacağı gibi “mezar” değildir. Miyastenia gravis’in ayırt edici özelliği, aktivite periyotları sırasında artan ve dinlenme periyotları sonrasında gelişen kas zayıflığıdır. Göz ve göz kapağı hareketini kontrol eden, yüz ifadesini, çiğnemeyi, konuşmayı ve yutmayı kontrol eden kaslar gibi bazı kaslar sıklıkla bulunur, ancak her zaman değil. Solunum, boyun ve bacak hareketlerini kontrol eden kaslar da etkilenebilir.

Myastenia gravis’in nedenleri nelerdir?

Myastenia gravis, sinir uyarılarının kaslara iletiminin etkilendiği bir kusurdur. Normal olarak, impulslar sinirden aşağıya indiğinde, sinir uçları asetilkolin adı verilen bir nörotransmitter madde salgılar. Asetilkolin, nöromüsküler kavşaktan geçer ve aktive olan ve bir kas kasılması meydana getiren reseptörlere bağlanır. Miyastenia gravis’te antikorlar, nöromüsküler birleşme yerindeki asetilkolin reseptörlerini kas kasılmasının oluşmasını önleyen bloke eder, değiştirir veya tahrip eder. Bu antikorlar vücudun kendi bağışıklık sistemi tarafından üretilir.

Myasthenia gravis’in belirtileri nelerdir?

Myastenia gravis herhangi bir gönüllü kası etkilese de, göz ve göz kapağı hareketini kontrol eden kaslar, yüz ifadesi ve yutkunma en sık etkilenir. Hastalığın başlangıcı ani olabilir ve belirtiler sıklıkla hemen tanınmaz. Çoğu durumda, ilk göze çarpan belirti, göz kaslarının zayıflığıdır. Diğerlerinde, yutma ve konuşmada konuşma zorluğu ilk işaretler olabilir. Miyastenia gravisinde yer alan kas güçsüzlüğü derecesi, göz kaslarıyla sınırlı bir lokalize formdan, bazen de solunumu kontrol edenleri de içeren birçok kasın etkilendiği ağır veya genel bir forma kadar değişen hastalar arasında büyük ölçüde değişir. Belirtiler, göz hareketlerini kontrol eden kasların zayıflığı nedeniyle bir veya iki göz kapağının (ptoz), bulanık veya çift görme (diplopia) sarkmasını içerebilir,

Myasthenia gravis’in risk faktörleri nelerdir?

Myastenia gravis tüm etnik gruplarda ve her iki cinsiyette de görülebilir. En sık 40 yaşın altındaki kadınları (60 yaş üstü) etkiler, ancak her yaşta ortaya çıkabilir. Myastenia gravis doğrudan kalıtsal değildir ve bulaşıcı değildir.

Myastenia gravis tanısı nasıl konulur?

Miyastenia gravis olgularında bir veya iki yıl tanısında gecikme görülmesi olağan değildir. Zayıflık, diğer birçok hastalığın ortak bir belirtisi olduğu için, hafif zayıflık yaşayan insanlarda veya zayıflığı sadece birkaç kasla sınırlı olan kişilerde tanı sıklıkla kaçırılır. Miyastenia gravis teşhisinin ilk adımları, bireyin tıbbi geçmişinin ve fiziksel ve nörolojik muayenelerin gözden geçirilmesini içerir. Bu, kas reflekslerini, kas gücünü ve tonunu, dokunma ve görme duyularını, yürüyüş, duruş, koordinasyon, denge ve zihinsel becerilerin testini içerebilir. Özel bir kan testi, immün moleküllerin veya asetilkolin reseptör antikorlarının varlığını tespit edebilir. Miyastenia gravis hastalarının çoğunda bu antikorların anormal derecede yükselmiş seviyeleri vardır. Kimyasal bir edrofonyum klorürün (Tensilon) enjeksiyonu ani, geçici olmasına rağmen kas gücünde bir myastenia gravis belirtisi olarak düzelse de sonuçlanabilir. Edrophonium chloride, sinyallerin sinir uçlarından kas reseptör bölgelerine geçişini engelleyen enzimi bloke eder. Elektromiyografi (EMG), tek bir kas liflerinin, sinir-kas iletiminin bozulmuş olduğunu tespit eden elektriksel darbelerle uyarıldığı bir testtir. EMG, kas hücrelerinin elektrik potansiyelini ölçer. Miyastenia gravis’teki kas lifleri ve diğer nöromüsküler bozukluklar, normal kişilerdeki kaslara kıyasla tekrarlanan elektriksel stimülasyona yanıt vermez. Edrophonium chloride, sinyallerin sinir uçlarından kas reseptör bölgelerine geçişini engelleyen enzimi bloke eder. Elektromiyografi (EMG), tek bir kas liflerinin, sinir-kas iletiminin bozulmuş olduğunu tespit eden elektriksel darbelerle uyarıldığı bir testtir. EMG, kas hücrelerinin elektrik potansiyelini ölçer. Miyastenia gravis’teki kas lifleri ve diğer nöromüsküler bozukluklar, normal kişilerdeki kaslara kıyasla tekrarlanan elektriksel stimülasyona yanıt vermez. Edrophonium chloride, sinyallerin sinir uçlarından kas reseptör bölgelerine geçişini engelleyen enzimi bloke eder. Elektromiyografi (EMG), tek bir kas liflerinin, sinir-kas iletiminin bozulmuş olduğunu tespit eden elektriksel darbelerle uyarıldığı bir testtir. EMG, kas hücrelerinin elektrik potansiyelini ölçer. Miyastenia gravis’teki kas lifleri ve diğer nöromüsküler bozukluklar, normal kişilerdeki kaslara kıyasla tekrarlanan elektriksel stimülasyona yanıt vermez.

Myasthenia gravis’in tedavisi nedir?

Myastenia gravis tedavi edilmese de kontrol edilebilir. Kas güçsüzlüğünü azaltmaya ve iyileştirmeye yardımcı olacak çeşitli tedaviler vardır. İlaçlar: Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında nöromüsküler geçişi iyileştirmeye ve kas gücünü arttırmaya yardımcı olan neostigmin ve piridostigmin gibi ajanlar bulunur. Prednizon, siklosporin ve azatiyoprin gibi immünosüpresif ilaçlar da kullanılabilir. Bu ilaçlar anormal antikorların üretimini baskılayarak kas gücünü artırır. Önemli yan etkilere neden olabileceğinden dikkatli tıbbi takiplerle kullanılmaları gerekir. Cerrahi: Timus bezinin (myastenia gravis hastalarında anormal olan) cerrahi olarak çıkarılması olan timektomi, hastaların yüzde 50’sinden fazlasında semptomları iyileştirir ve muhtemelen bağışıklık sistemini yeniden dengeleyerek bazı bireyleri tedavi edebilir. plazmaferez: Bu, anormal antikorların kandan uzaklaştırıldığı bir prosedürdür. Kan alınır, spesifik antikorları çıkaran bir filtreden geçirilir ve daha sonra vücuda geri gönderilir. Birinci basamak hekimi ile birlikte bir nörolog, hangi tedavi seçeneğinin, zayıflığın ciddiyetine bağlı olarak, hangi bireyler için en iyi olduğunu belirler. etkilenir ve bireyin yaşı ve diğer ilgili tıbbi problemler. Fiziksel ve mesleki terapi de önerilebilir. hangi kasların etkilendiği ve bireyin yaşı ve diğer ilgili tıbbi problemler. Fiziksel ve mesleki terapi de önerilebilir. hangi kasların etkilendiği ve bireyin yaşı ve diğer ilgili tıbbi problemler. Fiziksel ve mesleki terapi de önerilebilir.

Makale güncelleme 05.10.2019

Not: Bu içerik sadece rehberlik amaçlı olup kişisel ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmamıştır. İçerik, uzman tıbbi tavsiye yerine geçmez.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı