Parkinsonlu olguda jejunostomi esnasında anestezi yönetimi

Parkinson hastalığı bazal ganglionun substansia nigrasında dopaminerjik nöronların kaybı ile karakterize nörolojik bir hastalıktır. Parkinson hastalığı istirahat tremoru, kas sertliği ve bradikineziye ek olarak postural reflekslerin kaybı ile birlikte klasik bir triad oluşturur.

Parkinson hastalığı perioperatif morbiditenin önemli bir nedeni ve yaşlı nüfus ile cerrahi hastalarında postoperatif komplikasyonlar için major risk faktörüdür. Parkinsonlu bir olguda jejunostomi esnasında anestezi yönetimini sunmayı amaçladık.

OLGU

63 yaşında Parkinson tanısıyla tedavi gören erkek olgunun tremorlar nedeniyle beslenememesi ve ilaçlarını alamaması mevcuttu. Jejunal tüp takılarak ilaçlarının etkin uygulanabilmesi amacı ile sedasyon eşliğinde endoskopi ile bu işlemin yapılması planlandı.

Preoperatif değerlendirilmesinde genel durumu düşkün, bilinç açık koopere olan olgu tremorların generalize ve şiddetli olması nedeniyle ağız açıklığı azdı. Mallampati değerlendirilmesi yapılamadığından zor havayolu yönetimi planlandı. Standart monitörizasyon yapıldı, tremorlar nedeniyle satürasyon ölçümü yapılamadı.

Preoksijenizasyonu takiben, propofol ve fentanyl ile sedoanaljezi sağlandıktan sonra endoskopi yapmak için yeterli ağız açıklığı sağlanamadığından kas gevşemesi için rokuronyum yapılması gerekti. Nazal entübasyon ile havayolu güvence altına alındı.

Parkinson hastalığı istirahat tremoru, kas sertliği ve bradikineziye ek olarak postural reflekslerin kaybı ile birlikte klasik bir triad oluşturur

Olguda kas gevşemesi sonrası yeterli ağız

Parkinson hastalığı istirahat tremoru, kas sertliği ve bradikineziye ek olarak postural reflekslerin kaybı ile birlikte klasik bir triad oluşturur

açıklığı sağlanarak endoskopi ve jejunal tüp uygulaması yapıldı. Cerrahi işlemin tamamlanmasını takiben kas gevşetici antagonize edilerek anestezi işlemi sonlandırıldı. Derlenme süresi uzayan olgu postoperatif derlenme odasında daha uzun süre tutularak gözlendi ve servise çıkarıldı.

SONUÇ

Anestezide kullanılan ilaçlarla anti-Parkinson ilaçlar etkileşime girebileceğinden parkinson hastalığı olan hastaların optimal anestezik yönetimi ile ilgili tartışmalar vardır. Özellikle kardiyopulmoner sorunları olan hastalarda sedasyon eşliğinde rejyonal anestezi genel anesteziye tercih edilebilir.

Ancak rutin olarak sedasyon eşliğinde yapılan jejunal tüp takılması işlemini parkinsonlu olgunun yaygın tremorları ve kas rijiditesine bağlı ağız açıklığının yeterli olmaması nedeniyle genel anesteziyi tercih ettik.

Parkinsonlu olgulardaki cerrahi girişimlerde tremorlar kesilmeden rejyonal bloklar etkin olarak yapılamayacağından bu olgularda genel anestezinin zorunlu olarak uygulanabileceğini vurgulamak istedik.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı