Postoperatif ağrı tedavisinde sistemik analjezik kullanımı

Transversusabdominis plan (TAP) bloğu, alt abdominal cerrahi sonrası USG eşliğinde postoperatif ağrı tedavisinde kullanılan bir bloktur.

Karın antero-lateral bölgesinde yer alan internal oblik ve transversus abdominis kasları arasındaki anatomik nörofasiyal boşluğa, torakal inter-kostal (T7-T12) ve birinci lomber (L1) sinirlerin ön dallarını bloke etmek için lokal anestezik ajanların uygulanması işlemidir (1). TAP blok, sıklıkla intraoperatif dönemde opioid kullanımını veya postoperatif ağrı tedavisinde sistemik analjezik kullanımını azaltmak amacıyla tercih edilmektedir (2).

Postoperatif analjeziklerin gereksiz yüksek doz kullanımı veya yetersiz kullanımı hasta sağlığını olumsuz etkilemektedir (3). TAP blok yaptığımız hastalarımızla ilgili postoperatif analjezik etkinliğini araştırdığımız bir çalışmanın ön bilgilerini paylaşmayı amaçladık.

 

Dr. Erdoğan DURAN

Dr. Erdoğan DURAN Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Şanlıurfa

 

GEREÇ VE YÖNTEM

Ağustos 2017- Ağustos 2018 tarihleri arasında Harran Üniversitesi ameliyathanesinde alt abdominal bölge cerrahisi geçiren 4 hastanın verileri retrospektif olarak analiz edildi.

Rutin  olarak propofol 2.5-3 mg kg, fentanil 2 μgr kg, 0,6 mg kg roküronyum ile indüksiyon yapıldıktan sonra, anestezi idamesi %50/50 O2/hava %2-3 sevofluran ve 0,05-0,1 μgr kg dk remifentanil infüzyonu ile sağlandı. Ameliyat bittikten ve insizyon kapatıldıktan sonra, ultrason eşliğinde (MyLab 30 Gold esaote, Italy) TAP blok yapılırken linear prob ile abdominal kavite laterale doğru tarandı; cilt altı dokusu, eksternal oblik kas ve internal oblik kas 50 mm 22 G iğne (Pajunk, SonoPlex STIM) ile geçilerek ilaç enjekte edildi. (Şekil 1,2)

Hastalar, erişkinde 0,3 ml kg – çocukta 0.4 ml kg 50:50 karışımında %1 Lidokain ve %0,25

bupivakain ile ultrason eşliğinde TAP blok yapıldıktan sonra uyandırıldı. Postop Ağrı skalası, Görsel analog skala (VAS) >5 olan hastalara analjezik olarak 10 mg kg intravenöz parasetamol uygulandı. Cerrahi işlemin tanısı, operasyon süresi, postoperatif ilk 24 saatte kaç kez analjezik uygulandığı, VAS ağrı skalası kaydedildi. Operasyon sonrası cerrahi hekim memnuniyeti (kötü: 1, orta:2, iyi:3) değerlendirildi. Hastaların demografik verileri ile uygulanan anestezi ve postoperatif analjezi yöntemleri not edildi.

TARTIŞMA/SONUÇ

Post operatif ilk 6 saatte hastaların hepsinde VAS skorunun <5 olduğu, Post operatif 12. Saatten sonra ise VAS skorunun >5 ve yukarısı olduğu ve analjezik ihtiyacının arttığı görüldü. Vakaların hepsinde cerrahi hekim memnuniyeti iyi olarak değerlendirildi.

Hastalara uygulanan TAP bloğun, ilk 6 saatteki analjezik tüketimini azalttığı, postoperatif 12 saatten sonraki analjezik tüketimini azaltmadığı, ancak totalde Postoperatif ilk 24 saatlik analjezik tüketimini azalttığı görülmüştür.

Ultrason eşliğinde uygulanılan TAP bloğunun postoperatif olarak etkin bir analjezi yöntemi olduğunu düşünmekteyiz. Uygulanacak analjezik yöntemlerin karşılaştırılması ile ilgili çalışmaların artması gerektiği kanaatindeyiz.

KAYNAKLAR:

1- El-Dawlatly AA, Turkistani A, Kettner SC, Machata AM, Delvi MB, Thallaj A, et al. Ultrasoundguidedtransversusabdominisplaneblock:

description of a newtechniqueandcomparisonwithconventionalsystemicanalgesiaduringlaparoscopiccholecystectomy. Br

J Anaesth 2009;102(6):763-7.

2- Griffiths JD, Orta JV, Barron FA, vb. Transversus abdominis düzlem bloğu, jinekolojik kanser cerrahisinde multimodal analjeziye ek yarar sağlamamaktadır. Anesth Analg 2010, 111 (3): 797-801.

3- Apfelbaum JL, Chen C, Mehta SS, Gan TJ. Postoperatifpaineksperience: Sonuçlar

ulusalsürveyörünönünüretimiiçinolmaya devam etmemesi. AnesthAnalg 2003; 97: 534-40.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı