Postoperatif analjezi’de transversus abdominis plan (tap) bloğu

Postoperatif ağrı batın cerrahisini takiben sık görülen ve hastaların yaşam konforunu olumsuz etkileyen bir semptomdur.

Etkili, güvenli ve uzun süreli postoperatif analjezi sağlamak amacıyla, sistemik ilaçlar, santral veya periferik bloklar uygulaması gibi çeşitli analjezik stratejiler kullanılmaktadır (1). Transversus abdominis plan (TAP) bloğu, alt abdominal cerrahi sonrası, akut postoperatif ağrı tedavisinde kullanılan abdominal saha bloklarından birisidir.

Karın bölgesi antero-lateral bölgesinde yer alan internal oblik ve transversus abdominis kas arasındaki anatomik nörofasiyal boşluğa, torakal inter-kostal (T7- T12) ve birinci lomber (L1) sinirlerin ön dallarını bloke etmek için lokal anestezik ajanların uygulanması işlemidir.

Abdominal saha bloklarından birisi olan transversus abdominis plan (TAP) bloğu, ilk kez 200 yılında Rafi tarafından tanımlanmıştır (2). Daha sonra 2007 yılında ilk kez Hebbart ve ark. USG kullanarak TAP bloğun daha etkin ve güvenli uygulanabileceğini belirtmiştir (3).

Dr. Erdoğan DURAN Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Şanlıurfa

 

AMAÇ

Bu çalışmada canlı vericili karaciğer nakli yapılan ve cerrahi öncesi TAP bloğu uyguladığımız iki hastamızı postoperatif analjezi ihtiyacını değerlendirmeyi amaçladık.

OLGU

Olgu : 63 yaşında erkek hasta kriptojenik karaciğer sirozu nedeniyle canlı vericili karaciğer nakli yapılması için operasyona alındı. Hastaya uygun hazırlık yapıldıktan genel anestezi uygulandı. Cerrahi insizyon yapılmadan önce batın sol tarafından TAP yapıldı.

BULGULAR

Çalışmamızda hasta entübe halde yoğun bakıma alındı. Hastaya herhangi bir analjezi verilmeden ekstübe edildi. Hasta postoperatif Vizuel Analog Skalası (VAS) ile ağrı kontrolü değerlendirildi. Hastanın 16. saatte ağrısının olması üzerine analjezi uygulandı.

TARTIŞMA

Steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) ve opioidler batın cerrahisi sonrası ağrıyı kontrol etmek için sıklıkla kullanılmaktadırlar. Bu ilaçların tüketiminde uygulanan anestezi yöntemlerinin etkileri literatürde sıklıkla tartışılmıştır. Uygulanan anestezi yönteminin çeşitliliği son zamanlarda artmıştır. Postoperatif ağrı özellikle uzun süreli batın cerrahisini takiben sık görülen ve hastaların yaşam konforunu olumsuz etkileyen bir  semptomdur. Bu nedenle bu hastalara daha etkili, güvenli ve uzun süreli postoperatif analjezi sağlamak ve analjezi kullanımını azaltmak amacıyla Transversus abdominis plan (TAP) bloğu yöntemi sıklıkla uygulanmaya başlanmıştır. Bizde karaciğer nakli ameliyatı yapılan hastamıza TAP uyguladık. Takiplerinde 16. Saate kadar analjezi ihtiyacımız olmadı.

SONUÇ OLARAK

Transversus abdominis plan (TAP) bloğu, alt abdominal cerrahi sonrası, akut postoperatif ağrı tedavisinde kullanılan abdominal saha bloklarından birisidir. Çalışmamızda TAP uyguladığımız hastada postoperatif analjezi ihtiyacının azaldığı görüldü.

KAYNAKLAR:

  1. Bondok RS, Abd El-Hady AM. Artroskopik diz cerrahisinde intraartiküler magnezyum postoperatif analjezi için etkilidir. Br J Anaesth. 2006; 97 : 389-392.

 

  1. Hebbard P, Fujiwara Y, Shibata Y, Royse C. Ultra ses güdümlü transversus abdominis düzlemi (TAP) bloğu. Anaesth Yoğun Bakım. 2007; 35: 616-7.

 

  1. Hadzic Periferik Sinir Blokları ve Ultrason Eşliğinde rejyonal Anestezi İçin Anatomi. Edit. Admir Hadzic.2. baskı. Çev.Edit. Ercan Kurt. Ultrason Eşliğinde Sık Kullanılan Trunkal ve Kutanöz Bloklar. 2013; 460-3
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı