Retrospektif değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi uygulamalarında anestezi yönetimi; obeziteye bağlı zor hava yolu ve eşlik eden hastalıkların komplikasyonlarından dolayı riskli ve komplikedir.

Bu retrospektif çalışmada hastanemizde laparaskopik bariatrik cerrahi uygulanan hastalardaki perioperatif anestezi yönetiminin değerlendirilmesi ve sonuçların literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Hastanemizde Genel Cerrahi bölümü tarafından 2017-2018 yılları arasında morbid obezite cerrahisi uygulanan 18-65 yaş arası hastaların kayıtları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların demografik özellikleri (yaş, boy, kilo, cinsiyet, VKİ), ASA risk durumu, sigara öyküsü, eşlik eden hastalıklar, indüksiyonda ve postoperatif analjezide kullanılan ajanlar, intraoperatif monitörizasyon, operasyon süresi, yoğun bakım ünitesinde kalma süreleri, hastanede yatış süreleri, entübasyona bağlı komplikasyonlar, verilen sıvılar ve miktarı, kan ve
kan ürünleri miktarı, kas gevşetici antagonizasyonu ve intraoperatif komplikasyonlar kayıt edilmiştir.

Dr. Ökkeş Hakan MİNİKSAR Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Bölümü 

BULGULAR

Çalışmaya ASA II-III olan 20 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalamasının 46 (yıl)(19/52) olduğu, 16’sının erkek ve 4’ünün kadın olduğu görüldü ve ortalama beden kitle indeksi 46 (kg/m2)(38.6/52) olarak saptandı. Çalışmaya dahil edilen hastalara en sık eşlik eden hastalığın %20(4) ile hipertansiyon olduğu ve bunu %10 ile diyabet (2), OSAS (2), astım (2), guatr (2) ve %5 ile panik atak (1) takip etmekte idi. Ortalama hastanede kalış süresi 8(gün) ve ortalama operasyon süresi 162 dakikadır.

İntraoperatif monitörizasyon olarak ek hastalığı olan 2 hastaya intra-arterial kanül yerleştirildi. Postoperatif analjezi amaçlı %80(16) hastaya tramadol, 1 hastaya petidin hcl uygulandı ayrıca tüm hastalara ek NSAİ tenoksikam verildi. Komplikasyonlar arasında %10(2) hastada intraoperatif hipertansiyon ve taşikardi, %5(1)
ekstübasyonda laringospazm, %5(1) trokar girişi esnasında major kanamaya sebep olan aort yaralanması yer almaktadır. Postoperatif %10 (2) hastada yoğun bakım ihtiyacı vardı. Hiçbir hastaya intraoperatif dönemde kan ve kan ürünü transfüzyonu yapılmadığı saptandı.

Medyan toplam sıvı replasmanı 2200 cc olup sıvı replasmanı 1500 ile 4500 cc arasında değişmekteydi. Hiçbir hastamızda vazopressör gereksinimi gözlenmedi. Tüm hastalarda nöromuskuler blokaj sugammadeks ile antagonize edildi. 1 hasta entübe şekilde yoğun bakıma transfer edildi.

SONUÇ

Laparaskopik bariatrik cerrahide oluşabilecek komplikasyonların önlenmesinde donanımlı bir
ekip ve takım çalışması ile birlikte iyi bir preoperatif hazırlık yapılmalıdır. Güvenli bir anestezi
yönetimi için özellikle; zor havayolu hazırlığı, aspirasyon ve tromboemboli proflaksisi, ağrı
kontrolü, eşlik eden hastalıklara göre ileri monitörizasyon ve preoperatif yoğun bakım
hazırlığı, rezidüel bloğun önlenmesi gereklidir. Ayrıca mortalitede cerrahinin deneyiminin de
oldukça önemli olduğu akılda tutularak gelişebilecek majör komplikasyonlara yönelik iyi bir
hazırlık yapılmalıdır.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı